Fra dato

Til dato

  • I dag blir Ludvig Holberg født i Bergen. Moren hans, Karen Lem, tilhører det bedre borgerskapet i byen, mens faren, Christian Nielsen Holberg, har steget fra enkel bakgrunn til stilling som oberstløytnant ved Bergenshus festning. Han kommer til å dø i løpet av det kommende året, mens Karen kommer til å dø når Ludvig er elleve.