Dato
1828

I Bergen etablerer det dramatiske selskapet i byen en dansk skuespillertrupp til å spille teater i byen. De nye generasjonene er ikke lenger fornøyd med amatørteatret, og heller ikke så interesserte i å spille teater selv, -- de vil heller se virkelig kunst på scenen. De kommende årene skal ulike danske skuespillertrupper av ikke særlig høy kunstnerisk kvalitet komme til å overta virksomheten i teaterhuset. Et unntak er danske Werlighs skuespillertrupp, som holder høyt kunstnerisk nivå. En av skuespillerne her skal komme til å bli Nina Griegs mor. Bergenserne venner seg etter hvert til at det som foregår på teatret er dansk, og at det som den norske tradisjonen har å tilby er for tungt og tregt til at det kan egne seg som dramatisk kunst. Likevel fins det fremdeles de i byen som husker gamle dager og den utbredte amatørvirksomheten i Det dramatiske Selskab.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Blanc, T. (1884). Norges første nationale Scene (Bergen 1850-1863) : et Bidrag til den norske dramatiske Kunsts Historie. Kristiania, Cammermeyer.

http://www.nb.no/nbsok/nb/786980a876644bcaf68e10baf2dd639d.nbdigital?lang=no#17