Fra dato

Til dato

 • Peter Andreas Munch er denne våren ferdig med sine studier ved latinskolen i Skien. Han er klar for universitetet i Christiania nå.

  Han har tatt en glimrende eksamen artium der inne i Christiania, den har vakt oppsikt.

  Han er vokst opp på prestegården i Gjerpen. Faren hans, Edvard Munch, er en dannet og begavet mann, fin og beleven. Moren er også uvanlig begavet, hun er kjent for å ha språket i sin makt, og en sterkt utviklet humoristisk sans.

 • Henrik Wergeland blir innviklet i den første av flere alvorlige konflikter som fører til langvarig rettergang og store bøter. Ubehagelighetene skal komme til å vare frem til 1833.

 • Ole Bull Bull drar til Christiania for å studere for å bli prest, men stryker på latineksamen. Under studietiden blir han også kjent med Henrik Wergeland (1808-1845). De to blir gode venner.

 • Alfred Tennyson er en ung mann som har begynt på Trinity College i Cambridge, hvor han er blitt medlem av et hemmelig selskap kalt «Cambridge Apostles». Her på Cambridge møter han Arthur Henry Hallam, som blir hans beste venn, forlovet med hans søster, og som han skal skrive et sørgedikt til når vennen dør som ung mann noen år senere. Dette diktet skal komme til å bli svært berømt.

 • Peter Andreas Heiberg utsender fra sitt eksil boken Enevoldsmagtens Indførelse i Dannemark i Aaret 1660 - Historisk og kritisk Undersøgelse, med mottoet fra William Shakespeares «Something is rotten in the state of Denmark» på tittelbladet. Boken er en kritikk av eneveldet i Danmark - spesielt med henblikk på behandlingen av Norge som han føler tilknytning til. Dessuten inneholder den en meget detaljert kritisk gjennomgang av trykkefrihetsforordningen av 1799. Boken blir forbudt i Danmark.

 • Wolfgang Amadeus Mozarts biografi, redigert av Georg von Nissen, som har vært gift med Mozarts enke Constanze, kommer ut. Det er nå to år siden von Nissens døde. Biografien er basert på hittil uutgitte brev fra Mozarts søster Nannerl, og er ferdigredigert av hans enke Constanze. Hun har dedikert den til dronning Marie Sophie Frederikke. På forlagets subskripsjonsliste står 30 dansker, blant dem Waagepetersen, Brun og Weyse.

 • Om våren går Christiania Theater konkurs. Teatret får under navnet Christiania offentlige Theater dansk ledelse, og flere danske skuespillere blir engasjert. I de kommende årene skal Henrik Wergeland komme til å delta ivrig i teaterdebatten med sterk kritikk av danifiseringen som foregår.

 • Camilla Wergeland er nå blitt femten år gammel, og er elev ved herrhutermenighetens skole i Christiansfeld i Danmark. Hun utpreger seg med en heftig rettferdighetssans og en hellig indignation som iblant kan ytre seg som heltemot. Hun har også uvanlig stor ømtålelighet for den minste krenkelse. En dag opplever hun at en general - Biilow heter han - med et tåpelig smil overrekker hennes et papir som viser seg å inneholde en nidvise mot hennes far Nicolai. Når Camilla ser hva det er, blir hun som en furie. Raseriet utløser en voldsom tårestrøm og intenst raseri over generalens hode.

 • I Bergen etablerer det dramatiske selskapet i byen en dansk skuespillertrupp til å spille teater i byen. De nye generasjonene er ikke lenger fornøyd med amatørteatret, og heller ikke så interesserte i å spille teater selv, -- de vil heller se virkelig kunst på scenen. De kommende årene skal ulike danske skuespillertrupper av ikke særlig høy kunstnerisk kvalitet komme til å overta virksomheten i teaterhuset. Et unntak er danske Werlighs skuespillertrupp, som holder høyt kunstnerisk nivå. En av skuespillerne her skal komme til å bli Nina Griegs mor.

 • Daniel Cornelius Danielsen, som kommer fra en svakt bemidlet familie i Bergen, begynner i apotekerlære i Christiania. Men han blir syk med tuberkulose og må avbryte studiene. Han skal siden kommer til å fortsette på egenhånd, og tar en avkortet medisinsk eksamen i 1838.