Dato
1828

Peter Andreas Heiberg utsender fra sitt eksil boken Enevoldsmagtens Indførelse i Dannemark i Aaret 1660 - Historisk og kritisk Undersøgelse, med mottoet fra William Shakespeares «Something is rotten in the state of Denmark» på tittelbladet. Boken er en kritikk av eneveldet i Danmark - spesielt med henblikk på behandlingen av Norge som han føler tilknytning til. Dessuten inneholder den en meget detaljert kritisk gjennomgang av trykkefrihetsforordningen av 1799. Boken blir forbudt i Danmark. Den politisk-filosofiske boken Politiske Aphorismer som ble utgitt i Christiania i 1826, blir satt på indeks av Vatikanet fordi Heiberg hevder at fyrstene får makten sin fra folket, og ikke Gud, slik de eneveldige fyrstene gjerne påstår.

Sted
Korrekturlest?
Ja