Image
Camilla Wergeland malt av Jacob Munch
Dato
1828

Camilla Wergeland er nå blitt femten år gammel, og er elev ved herrhutermenighetens skole i Christiansfeld i Danmark. Hun utpreger seg med en heftig rettferdighetssans og en hellig indignation som iblant kan ytre seg som heltemot. Hun har også uvanlig stor ømtålelighet for den minste krenkelse. En dag opplever hun at en general - Biilow heter han - med et tåpelig smil overrekker hennes et papir som viser seg å inneholde en nidvise mot hennes far Nicolai. Når Camilla ser hva det er, blir hun som en furie. Raseriet utløser en voldsom tårestrøm og intenst raseri over generalens hode. Hun river papiret i tusen filler og styrter ut fra selskapet, som blir stående tilbake som forstenet.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Gran, G. (1915). Norsk aandsliv i hundrede aar: spredte træk. Kristiania, Aschehoug.

http://www.nb.no/nbsok/nb/e73307c47d45a45ae6f3551fc28a1494.nbdigital?lang=no