Dato
1828

Peter Andreas Munch er denne våren ferdig med sine studier ved latinskolen i Skien. Han er klar for universitetet i Christiania nå.

Han har tatt en glimrende eksamen artium der inne i Christiania, den har vakt oppsikt.

Han er vokst opp på prestegården i Gjerpen. Faren hans, Edvard Munch, er en dannet og begavet mann, fin og beleven. Moren er også uvanlig begavet, hun er kjent for å ha språket i sin makt, og en sterkt utviklet humoristisk sans.

Peter Andreas er en av en stor søskenflokk. En av småbrødrene hans heter Christian. Han er elleve år i år, en begavet gutt han også. Han blir tilbake når storebror Peter Andreas flytter til Christiania for å bli student. Christian kommer til å bli far til maleren Edvard Munch.

Korrekturlest?
Ja