Dato
1828

Alfred Tennyson er en ung mann som har begynt på Trinity College i Cambridge, hvor han er blitt medlem av et hemmelig selskap kalt «Cambridge Apostles». Her på Cambridge møter han Arthur Henry Hallam, som blir hans beste venn, forlovet med hans søster, og som han skal skrive et sørgedikt til når vennen dør som ung mann noen år senere. Dette diktet skal komme til å bli svært berømt.

Korrekturlest?
Ja