Galleri

  • Alfred Tennyson er en ung mann som har begynt på Trinity College i Cambridge, hvor han er blitt medlem av et hemmelig selskap kalt «Cambridge Apostles». Her på Cambridge møter han Arthur Henry Hallam, som blir hans beste venn, forlovet med hans søster, og som han skal skrive et sørgedikt til når vennen dør som ung mann noen år senere. Dette diktet skal komme til å bli svært berømt.

  • Alfred Tennysons far, som er prest, dør i løpet av våren, og Alfred blir nødt til å forlate Cambridge før han kan ta en grad. Han drar tilbake til prestegården i Somersby hvor han får lov til å bo i de neste seks årene. Her deler han ansvaret for sin mor og hennes store barneflokk. Hans studievenn Arthur Hallam kommer på besøk i løpet av sommeren og blir forlovet med Tennysons søster Emilia.