Portrettbilde
Andre navn
Conradine Birgitte Hansteen
Conradine Aamodt
Kjønn
Kvinne
Fødselsdato
25 august 1780
Fødselssted
Dødsdato
11 september 1866
Dødssted

Galleri

 • Conradine Dunker er en kvinne i Christiania som sammen med sin familie og sine venner i Det dramatiske Selskab oppfører en komedie på fransk for kong Carl Johan. Conradine er en kvinne med et vinnende vesen, hun snakker utmerket fransk, og holder et stort hushold med en rekke venner og losjerende som elsker og dyrker henne. Alle barna i barneflokken hennes er begavete på hvert sitt vis; det males, synges, diktes rim, broderes, klippes og lekes. Og av og til til har Conradine audiens hos kongen, som det fortelles at hun har en viss innflytelse på.

 • Conradine Dunker er en kvinne fra en kulturelt innflytelsesrik familie i Christiania som reiser til Stockholm for å be kong Carl Johan om økonomisk støtte til en kromfabrikk som hennes mann ønsker å etablere. Året før har hun mottatt et lite gullur i kjede av kongen. På turen får hun reisefølge ev flere norske offiserer. Når hun ankommer Stockhom er kongen syk, så hun får ikke treffe ham. Men hun får lovnad om 2000 spesiedaler. På grunn av uklare forretningsforhold er det imidlertid kun 400 av disse som utbetales.

 • Vilhelmine Dunker er en jente på seks år som ser sin mor Conradine Dunker stå på scenen i en amatøroppsetning i Christiania til ære for kong Carl Johan. Det dramatiske Selskab er svært aktivt i hovedstaden. Kongen forstår nok ikke et ord av det som blir sagt, og statistenes kostymer er ukledelige. Barna må gå med luer på hodet som ser ut om små horn, det er vanskelig å få disse hodeplaggene til å sitte riktig, men spennende å få stå på scenen.

 • Hennes datter Vilhelmine er femten år gammel. Hun skal om mange år komme til å bli en svært viktig mentor for Amalie Müller.

  Hele familien Dunker er svært aktive i Christianias kulturliv. Spesielt er de opptatt av teater. Conradine Dunker og er en svært aktiv og handlekraftig kvinne, og hun kommer til å få en sentral rolle i byens amatørteaterforening.

  Alle hennes barn utmerker seg, hver på sitt vis. Men det er også mye depresjon og tungsinn i denne familien.

 • Gustav Lammers, som har vært en av leieboerne i Conradine Dunkers hjem i Christiania, blir utnevnt til sogneprest i Bamble i Telemark. Her engasjerer han seg i både riks- og lokalpolitikken; han er stortingsmann 1839 og 1842 og ordfører i Bamble i flere år. Han er også arkitekt for nye Bamble kirke (1845) og maler korbildene.

 • I Danmark er det borgerkrig; den slesvigske krig. Den har sin årsak i den spente situasjonen i den danske helstaten. De tysksinnede, nasjonalliberale slesvig-holstenere krever Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark og sammenslutning til en tyskpreget slesvig-holstensk stat. Men danskene vil heller ha en atskillelse av hertugdømmene, det vil si at Slesvig som dansk skal integreres mer eller mindre i Kongeriget Danmark, mens Danmark på sin side vil gi avkall på det rent tyske Holsten (og Lauenburg). Den slesvig-holstenske opprørshæren kjemper mot den danske regjeringen.

 • Ragna Nielsen er fem år gammel og bor sammen med moren Vilhelmine og familien Øvre Vollgate i Christiania. Ikke langt unna bor Jørgen Moe. Han står på god fot med hele familien, og spesielt med Ragna er han perlevenner. Han holder åpent hus for henne med ettermiddagskaffe, og hun møter trofast opp. Vilhelmine skriver brev til sin egen mor, Conradine Dunker, og forteller om hvilket elskverdig menneske Moe er, og hvordan Ragna løper til ham hele tiden for å være sammen med ham. Han har forært Ragna en dukke, og skrevet et eventyr til henne.

 • Conradine Dunker er en kvinne på 72 år som har levd et begivenhetsrikt liv i Christiania, Tyskland og Trondheim. Dette året begynner hun å skrive på erindringsboken Gamle Dage, som hun skal komme til å arbeide med i flere år. Mot slutten skal sviktende hørsel og syn gjøre det nødvendig å diktere teksten. Hun former boken som et brev til broren, professor Hansteen. Datteren Jacobine, som er plaget av tungsinn og grubling, er hennes flittige sekretær; hun renskriver alt og tar flere kopier.

 • Ragna Nielsen er syv år gammel og er blitt skolejente. Det er moren hennes, Vilhelmine, som er lærer for døtrene og niesene sine, og nå i første omgang holder de til i sommerhuset ute på Malmøya i Kristianiafjorden. Ordningen sparer dem for den lange båtreisen inn til byen, og det er bra, for det tar to timer hver vei å ro. Dessuten er det fint å kunne spare skolepengene, for Vilhelmine har ikke god råd. Vilhelmines skole kommer til å fortsette frem til 1858. Barna går der fra den er rundt syv år, til de er tolv. Ellers i samfunnet fins to atskilte skoleløp; allmueskolen og privatskoler.

 • Bernard Dunker, som er Mina (ViIhelmine) Ullmanns bror, og sønn av Conradine Dunker, sitter på Observatoriet i Christiania i en krets av familie, blant annet Mina, som har bursdag i dag, og leser et brev fylt av barndomserindringer. Tilhørerne er bergtatt og berørt. Bernhard skriver et varmt takkebrev til moren og ber om mer. Conradines brev lånes ut til alle som vil lese, og blir etter hvert så fillete at de må bindes inn for å bevares for ettertiden. Blant de begeistrede leserne er Welhaven, Jørgen Moe, Peter Andreas Munch og Anton Martin Schweigaard.

 • Conradine Dunker er en fortvilet og halvblind kvinne på 76 år som sitter i Trondheim og strever med å skrive brev til sin sønn Bernhard på Observatoriet i Kristiania. Datteren Jacobine, den rikt begavete lærerinnen som sammen med moren driver en velansett privat pikeskole i Trondheim, er inne i en dyp depresjon, og har reist til Bernhard for å søke legehjelp. Hun er nå 48 år gammel, og sterkt knyttet til sin mor, som hun lever og arbeider sammen med i Trondheim. På Observatoriet er hun mye sammen med sine kusiner i Hansteen-familien, blant annet Aasta Hansteen.

 • Conradine Dunker dør i Christiania, 86 år gammel.