Dato
5 juni 1848

I Danmark er det borgerkrig; den slesvigske krig. Den har sin årsak i den spente situasjonen i den danske helstaten. De tysksinnede, nasjonalliberale slesvig-holstenere krever Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark og sammenslutning til en tyskpreget slesvig-holstensk stat. Men danskene vil heller ha en atskillelse av hertugdømmene, det vil si at Slesvig som dansk skal integreres mer eller mindre i Kongeriget Danmark, mens Danmark på sin side vil gi avkall på det rent tyske Holsten (og Lauenburg). Den slesvig-holstenske opprørshæren kjemper mot den danske regjeringen. Samtidig er dette en av1800-tallets første nasjonalitetskriger. De storpolitiske interessene og Preussens innblanding gjør krigen til et internasjonalt spørsmål. En av soldatene som deltar i slaget om Dybbøl er Conradine Dunkers yngste sønn Gustav, som hun fikk da hun var 46 år gammel. Han var for tidlig født, og er hennes kjælebarn som hun selv underviste før han begynte på vanlig skole i Trondheim. Han har vært student i København, og vært mye syk. Conradine er lykkelig over at han har kommet uskadd fra krigen.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://da.wikipedia.org/wiki/Tre%C3%A5rskrigen og Lorenz, A. and B. Bergan (1996). Forstandens lys og hjertets varme: Conradine Dunker og Vilhelmine Ullmann : kvinnesilhuetteri slektsramme. Oslo, Aschehoug. s. 69 http://www.nb.no/nbsok/nb/3783a1efb09ae0145f908d108cf4524f.nbdigita