Fra dato

Til dato

  • Søren Kierkegaard har hatt besøk av sin bror Peter, presten. De to har snakket mye sammen under besøket, blant annet om Peters kone Jette, som har det svært vondt. Jette og Søren har tidligere snakket sammen om det å ha det vondt, og han har tenkt mye på henne siden han fikk vite hvordan hun hadde det. Nå setter han seg ned og skriver et inderlig brev til henne er et sart og forfinet menneske - og også svært nervøs. Hun har det vondt. Hun holder sengen. Hun og Peter har sønnen Poul, som nå er på fem år gammel.

  • I Danmark er det borgerkrig; den slesvigske krig. Den har sin årsak i den spente situasjonen i den danske helstaten. De tysksinnede, nasjonalliberale slesvig-holstenere krever Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark og sammenslutning til en tyskpreget slesvig-holstensk stat. Men danskene vil heller ha en atskillelse av hertugdømmene, det vil si at Slesvig som dansk skal integreres mer eller mindre i Kongeriget Danmark, mens Danmark på sin side vil gi avkall på det rent tyske Holsten (og Lauenburg). Den slesvig-holstenske opprørshæren kjemper mot den danske regjeringen.

  • Paul Gauguin blir født i en leilighet i 56, rue Notre-Dame-de-Lorette i Paris på denne revolusjonsdagen.

    Faren kommer fra en småborerlig kjøpmannsfamilie i Orléans, med utpreget republikanske livsanskuelser, er journalist og svært aktiv i politikken. Moren Aline nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru. Fra før har paret datteren Marie på halvannet år.

  • Paul Gauguin blir født i Paris. Moren Aline snakker sjelden om sin dramatiske fortid, så Paul får uklare forestillinger om sitt dramatiske opphav.

  • Paul Gauguin blir født i Rue Notre Dame de Lorette i Paris. Faren er journalist og kommer fra Orleans. Moren nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru.

  • Søren Kierkegaard reiser til Fredensborg og tar inn på Hotel Store Kro i Slotsgade. Her håper han å møte sin elskede Regines far, etatsråden, for å forklare hvorfor han har måtte bryte forlovelsen med henne. Men den eldre mannen vil ikke snakke med ham. Han har tårer i øynene, og han snakker med dempet lidenskapelighet. Når Søren likevel går nærmere, legger den gamle mannen på sprang. Søren klarer ikke å holde følge med ham. Han får likevel ropt: Nå gjør jeg Dem ansvarlig for at de ikke vil høre meg. Søren er 35 år, etatsråden 64.