Dato
1819

Conradine Dunker er en kvinne fra en kulturelt innflytelsesrik familie i Christiania som reiser til Stockholm for å be kong Carl Johan om økonomisk støtte til en kromfabrikk som hennes mann ønsker å etablere. Året før har hun mottatt et lite gullur i kjede av kongen. På turen får hun reisefølge ev flere norske offiserer. Når hun ankommer Stockhom er kongen syk, så hun får ikke treffe ham. Men hun får lovnad om 2000 spesiedaler. På grunn av uklare forretningsforhold er det imidlertid kun 400 av disse som utbetales. Hennes mann er en av dem som er full av vyer for krommalmfeltene som nylig er oppdaget øst for Røros. Han vil finansiere kromfabrikken ved hjelp av eksport av malm. Kromfabrikken skal også komme til å volde familien store bekymringer. Men det vet ikke Conradine nå. Hun nyter sitt opphold i Stockholm. Hun ser ser teater.

Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Lorenz, A. and B. Bergan (1996). Forstandens lys og hjertets varme: Conradine Dunker og Vilhelmine Ullmann : kvinnesilhuetteri slektsramme. Oslo, Aschehoug. s. 62

http://www.nb.no/nbsok/nb/3783a1efb09ae0145f908d108cf4524f.nbdigital?lang=no#72