Portrettbilde
Andre navn
Jean Baptiste Bernadotte
Carl Johan
Carl III Johan
Arbeid
Bosteder
Kjønn
Mann
Fødselsdato
26 januar 1763
Fødselssted
Dødsdato
8 mars 1844
Dødssted

Galleri

 • Oscar, sønn av marskalk Jean Baptiste Bernadotte og hans hustru Désirée, blir født.

 • Den nyutropte keiser Napoelons general Bernadotte blir utnevnt til marskalk av Frankrike.

 • Jean Baptiste Bernadotte deltar i slaget ved Austerlitz som brigadegeneral.

 • Kong Carl XIII overtar som svensk konge etter sin nevø. Han er barnløs, og hans adopterte tronarving Christian August dør året etter. Sverige trenger en konge.

 • Jean Baptiste Bernadotte blir valgt som svensk tronfølger av den svenske riksdagen. Han ankommer Sverige i oktober samme år sammen med sin kone Desirée. Han tar navnet Carl Johan. Hun skal siden, i 1818, bli dronning Desideria, dronning over Sverige og Norge. Hun forsøker en stund å leve i Stockholm, men blir upopulær ved den svenske hoffet, som finner henne bortskjemt og altfor fransk. Hun returnerer til Paris, hvor hun blir i mange år.

 • Christian Frederik møter de fremste menn på Østlandet hos Carsten Anker på Eidsvoll for å høre hva de mener om hans plan om å bli leder for nordmennene. Professor Georg Sverdrup står fram og sier at når den danske kongen har gitt fra seg sine rettigheter, har heller ikke prinsen noen rett. Nå ligger retten til å bestemme hos det norske folk. Etter stormannsmøtet er det klart at prins Christian Frederik må overta styret i Norge - som regent - inntil representanter for hele det norske folk kan komme sammen og vedta en ny grunnlov.

 • Representantene som skal bli landets første nasjonalforsamling møtes på Eidsvold. Hele landet har sendt sine representanter, bortsett fra Nordland og Finnmark - posten nordover har vært for sen. 112 representanter møtes i Carsten Ankers hjem mens verten selv er i England for å tale Norges sak der. Det er viktig at stormaktene ikke ser på hendelsene i Norge som opprør og revolusjon. To grupper skal komme til å stå mot hverandre i forhandlingene; unionspartiet og selvstendighetspartiet.

 • Nicolai Wergeland er på Eidsvold, blant de som skal undertegne den norske grunnloven. Uforberedt blir han hentet inn til et stormøte hvor han må forsvare seg mot anklager om at han han fornærmet forsamlingen i en av sin taler, og derfor bør bortvises. Han er kjent som en selvhøytidelig bergenser som liker å høre sin egen stemme. Han er kommet svært godt forberedt til Eidsvold, med et eget utkast til grunnlov i bagasjen, men han blir utsatt for spydigheter og bakvaskelser.

 • Carl Johan, konge av Sverige, invaderer Norge. Den norske motstanden blir raskt slått ned. Oberst Krebs stanser svenskene ved Kongsvinger, men Fredrikstad blir erobret. Den norske hæren trekker seg tilbake vest for Glomma, slik blir det lettere å forsvare seg. Carl Johan ønsket ingen lang krig som ville virke negativt når seierherrene etter napoleonskrigene skulle møtes til forhandlinger i Wien. Etter tre ukers krig ble det derfor våpenstillstand.

 • Stortinget godtar i prinsippet en union med Sverige. Karl 13. blir valgt til konge i Norge. Alle nødvendige endringer er vedtatt i Stortinget. Karl 13. er en gammel mann og skal komme til å dø i 1818. I praksis er det dermed Karl Johan som regjerer fra første stund. Kort etter kongevalget kommer han til Norge og avlegger ed til forfatningen. Stortingspresident Christie, Norges fremste mann, holder en kort tale der han understreker at nordmenn og svensker nå er brødre, og at kongen ikke må foretrekke den ene fremfor den andre.

 • Kong Carl Johan holder talen Enighed og Orden i forbindelse med oppløsningen av det overordentlige Storting.

 • Nicolai Wergeland møter kronprins Carl Johan denne formiddagen i Christiania. Kronprinsen er sakførersønn fra Pau i Frankrike, Nicolai har vokst opp i Wesenbergsmuget i Bergen siden han var fire år gammel, og startet sin karriere på Korskirkens fattigskole, han er en av landets mest kjente, men også mest baktalte menn. De snakker sammen på fransk, Nicolai er stolt av at han ikke trenger tolk. Kronprinsen har kommet mot ham og trykket hånden hans, han er overrasket over at Nicolai ser så ung ut, mye yngre enn sine 35 år.

 • Karl Johan blir kronet som konge i Nidarosdomen.

 • Anne-Louise-Germaine de Staël dør i Paris, 51 år gammel. Hun har vært sin samtids mest kjente kvinnelige intellektuelle. For få år siden har hun giftet seg med en mann som er halvparten så gammel som henne, han døde kort tid etter henne. Hun har levd et eventyrlig liv som fransk forfatter og salong vertinne, vært en forkjemper for den liberale republikken og for kvinners rettigheter, og en åpen motstander av Napoleon Bonaparte. Hun har stått kong Carl Johan nær, og vært en innflytelsesrik propagandist i kampen mot Napoleon, som forviste henne fra Frankrike.

 • I Norge går kong Karl Johan, landets nye konge i reaksjonær retning, i takt med fyrstene ute i Europa. Han prøver å presse Stortinget til å godta en revisjon av Grunnloven. Hensikten er å redusere det norske folkestyret og å forsterke kongemakten. Dette avviser Stortinget gjentatte ganger.

 • Jean Baptiste Bernadotte blir utnevnt til konge av Sverige og Norge, og hans kone Desiré blir dronning Desideria. Men hun kommer ikke til Sverige før i 1823. Han kaller seg kong Carl Johan. Han blir aldri særlig populær i Norge, særlig på grunn av handlingene rundt 1814. Han forsøkte stadig å endre Grunnloven, og er imot feiringen av 17. mai som norsk nasjonaldag. Det er han som tar initiativet til byggingen av det norske slottet på Bellevue-høyden. Men han skal aldri komme til å se slottet ferdig bygget.

 • Conradine Dunker er en kvinne fra en kulturelt innflytelsesrik familie i Christiania som reiser til Stockholm for å be kong Carl Johan om økonomisk støtte til en kromfabrikk som hennes mann ønsker å etablere. Året før har hun mottatt et lite gullur i kjede av kongen. På turen får hun reisefølge ev flere norske offiserer. Når hun ankommer Stockhom er kongen syk, så hun får ikke treffe ham. Men hun får lovnad om 2000 spesiedaler. På grunn av uklare forretningsforhold er det imidlertid kun 400 av disse som utbetales.

 • Vilhelmine Dunker er en jente på seks år som ser sin mor Conradine Dunker stå på scenen i en amatøroppsetning i Christiania til ære for kong Carl Johan. Det dramatiske Selskab er svært aktivt i hovedstaden. Kongen forstår nok ikke et ord av det som blir sagt, og statistenes kostymer er ukledelige. Barna må gå med luer på hodet som ser ut om små horn, det er vanskelig å få disse hodeplaggene til å sitte riktig, men spennende å få stå på scenen.

 • Kong Carl Johan legger ned grunnsteinen til Det kongelige norske slott i Christiania

 • Kong Carl Johan forbyr all feiring av 17. mai etter omfattende feiringer både i Christiania og Trondheim. Henrik Wergeland er rasende.

 • Nicolai Wergeland tar med sine barn Henrik og Camilla i audiens hos kong Karl Johan i Stockholm. Henrik er 22, Camilla 17.

 • Oscar I, som er Karl Johans sønn, er på reise i Norge, fra Christiania langs kysten til Bergen, og derfra over Lærdal og Valdres tilbake til Christiania.

  Under oppholdet i Bergen blir det holdt en festforestilling for ham i teaterhuset i Engen. De seksten plassene på galleriet midt foran scenen, der prinsen og hans følge sitter, skal siden kommer til å bli kalt Prinselosjen og ansett som teaterhusets mest fasjonable plasser.

  Under denne delen av balkongen er det et stort rom for stående publikummere. På folkemunne blir den kalt Utmarken.

 • Kong Carl Johan er på gjennomreise og overnatter i i Eidsvollsbygningen. Det gir Henrik Wergeland ideen til at stedet må bli nasjonens eiendom, noe som blir realisert allerede to år senere, etter en omfattende subskripsjonsinnbydelse der bl.a. A. M. Schweigaard og Frederik Stang er underskrivere.

 • Formannsskapslovene blir innført i Norge. Med disse lovene ble det innført kommunalt selvstyre i landet. Det er tidligere enn i andre land i Europa.

 • Ole Bulls sønn Ole Storm Felix blir født i London. Ekteparet planlegger å dra til Norge. Men hjemveien blir i stedet starten på en omfattende turné gjennom Tyskland, Russland, Finland og Sverige. Ved avgang fra Moskva får Ole Bull, som nå er 27 år gammel, den tragiske beskjeden om at faren er død. Johan Storm skal dermed aldri komme til å få høre sin berømte sønn spille offentlig. I Sverige får Ole Bull audiens hos kong Karl Johan III (1763-1844) og han forlater landet som både medlem av Den kungliga Musikaliska Akademien og med Vasaordenen.

 • Henrik Wergeland er vitne til kong Carl Johans inntog i Christiania gjennom æresporten i Storgaten og frem til kongeboligen Paleet. Kongen skal feire julen i byen, og blir et halvt års tid. Dette skal bli det lengste Norgesbesøket i kongens liv. Henrik skriver et dikt i anledning kongens ankomst, der han understreker sin lojalitet og tillit til kongen. Kongen mottar diktet med begeistring.

 • Camilla Wergeland er med sin far Nicolai på ball hos kong Carl Johan i den nye frimurerlosjen i Christiania. Blant ballinspektørene er hennes fetter Nicolai Storm Wergeland.

 • Kong Carl Johan fyller 80 år. Det blir feiret med stor stas i Christiania. Henrik Wergeland har skrevet prologen til en festforestilling i Det dramatiske selskab.

 • Oscar I blir konge over Sverige og Norge etter faren, Carl Johans, død. Han er født i Paris, og kom sammen med sin mor Desideria til 1811, etter at faren var blitt valgt til svensk kronsprins. Oscar han har selv vært kronprins siden 1818, da faren etterfulgte Karl II som konge.

  Han er gift med dronning Josephine, hun er katolikk, og dette gjør at biskopen i Nidaros ikke ønsker å krone kongeparet. Etter mange utsettelser renner hele kroningen ut i sanden.

 • Nicolai Wergeland holder minnetale over avdøde kong Carl Johan i Eidsvold kirke.

 • Gunnar Heiberg blir født i gamlebyen i Christiania, i kjøpmann Paulsens gård. Han er foreldrenes førstefødte. Moren er dansk, søster til Godtfred Rode, som er gift med det som etter hvert skal bli Margrete Vullum, når hun gifter seg med den norske journalisten og kritikeren Erik Vullum. Margrete er datter av statsminister Orla Lehmann. Gunnar Heibergs Faren er jurist, utdannet i Trondheim. Kristiania er en liten, provinsell hovedstad på ved 30 000 mennesker, men den er i kraftig vekst. Innen Gunnar er blitt jurist, skal den ha mer enn 75 000 innbyggere.

 • Henrik Ibsen gifter seg i stillhet med Suzannah Thoresen. De reiser til Christiania med båt og flytter inn i Akersgata 35, på hjørnet av Karl Johans gate. Hjemmet blir utstyrt for en sum av 200 spesidaler – en tredel av Ibsens nye årslønn – og han nedbetaler dessuten gamle regninger fra bergenstiden.

 • Ku Klux Klan stiftes.

 • Stortinget vedtar å samles hvert år. Vedtaket følger av økende motsetning mellom Storting og Regjering.

 • I Frankrike blir begrepet litterær impresjonisme brukt for første gang. Det er en litteraturkritiker som bruker begrepet om Alphonse Daudets roman Les rois en exil. Kritikeren, som heter Brunetière, mener at de impresjonistiske tendensene i Daudets roman har oppstått gjennom en systematisk overflytting av uttrykksmidlerl fra billedkunsten til litteraturen. Impresjonismen dreier seg for denne kritikere med andre ord om en streben etter å gjengi umiddelbare sanseinntrykk i tekst.

 • Bjørnstjerne Bjørnson kaster seg dette året inn i kampen for at Norge skal få et «rent» norsk flagg uten unionsmerke. Flagget med unionsmerke blir kalt for Sildesalaten, og det har Bjørnson liten sans for. Det rene, norske flagget har man ikke sett siden 1844, da kong Karl Johan døde, da ble det innført unionsmerker i både det norske og det svenske handelsflagget.

 • Kronprinsparet (Gustaf) kommer til Kristiania. Det er reist en stor æresport på hjørnet av Akersgaten og Karl Johan.

 • Amalie Müller ordner med pakkingen til flyttingen til Nordahl Brunsgate 24, som skjer i morgen. Ute snør det så det driver etter, en våt og vassen snø som siler ned over folks paraplyer. Strøket hun skal flytte til, ikke langt fra St Olavs plass, tilhører Trefoldighets sogn, og er det folkerikeste i hovedstaden. I hele Kristiania bor det nå ca 130 000 innbyggere, i dette sognet bor mer enn 24 000 av dem. De fleste av dem er kvinner, som ellers i byens menigheter. Strøket er respektabelt og sentralt, det ligger nær universitetet, hovedgaten Karl Johan, butikker og noen teatre.

 • Kitty Kielland arbeider denne sommeren sammen med sine malervenner på Fleksum. Men det blir også tid til å turer til Kristiania. Hvor hun enn kommer, passer hun på å snakke pent om sin kjære venn Arne Garborg. Hun får også turer på byen sammen med ham. De spaserer sammen på Karl Johan, går alene sammen og drikker øl, og har muntre diskusjoner over et bord på Grand Café. Hun håper det kan være til nytte for ham at i det minste hun, som fremdeles av de fleste betraktes som et ærbart menneske, omgås ham.

 • Rikstelefonnettet i Norge er i ferd med å bli utbygget. Mange byer har allerede lokale telefonnett.

 • Gunnar Heiberg bor denne våren en tid hos sin mor i Kristiania. Oda Krohg bor rett i nærheten, i Grønnegate 19. Hennes far regjeringsadvokaten var er en munter mann som var mye ute. Moren døde tidlig i 1880-årene. Mormor har vært russisk fyrstinne. Her vokste alle Lassonsøstrene opp, i de sammenhengene, løvtunge hagene i villaene i Homanssbyen. Fedrene deres er gjerne jurister.

 • Stortinget vedtar allmenn stemmerett for menn.

 • Hulda Garborg, Arne, sønnen Tuften og mange andre er med i et stort "bondebryllupopptog" gjennom Kristianias gater. Toget går fra "målmarknaden" gjennom gatene fra Frognerveien 10, Drammensveien, Carl Johan, Grænsen, Øvre Slotsgade til Mølergaden 20. Hun synes det ser så prektig ut i fakkelskinnet. Men det irriterer henne at Kristianiapøblene ødelegger med sin infame hånlatter og spydigheter overfor dette "simple bondetoget". Men en og annen kunstnersjel og dannet mennesket var det da iblant til skuerne, og de håper hun har gledet seg i sitt hjerte.