Dato
1879

I Frankrike blir begrepet litterær impresjonisme brukt for første gang. Det er en litteraturkritiker som bruker begrepet om Alphonse Daudets roman Les rois en exil. Kritikeren, som heter Brunetière, mener at de impresjonistiske tendensene i Daudets roman har oppstått gjennom en systematisk overflytting av uttrykksmidlerl fra billedkunsten til litteraturen. Impresjonismen dreier seg for denne kritikere med andre ord om en streben etter å gjengi umiddelbare sanseinntrykk i tekst. Brunetière mener at forfatteren Daudet får til dette gjennom å gå ut fra romanens hovedpersons tanker og følelser, uten å lene seg på noen hjelp fra en allvitende forteller. Dessuten gjengir han menneskelig dialog på en mer naturtro måte enn hva som har vært gjort tidligere. Dette har resultert i en bestemt form for kunstnerisk skrivemåte, der tekstens beskrivelser av scener og situasjoner har fått en påtakelig malerisk karakter, mener han.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nylander, L. (2007). Litterær impresjonisme. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, http://www.hf.ntnu.no/alitnett/modul3/5.html.