Dato
18 juni 1858

Henrik Ibsen gifter seg i stillhet med Suzannah Thoresen. De reiser til Christiania med båt og flytter inn i Akersgata 35, på hjørnet av Karl Johans gate. Hjemmet blir utstyrt for en sum av 200 spesidaler – en tredel av Ibsens nye årslønn – og han nedbetaler dessuten gamle regninger fra bergenstiden.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Ibsen/utdypning og http://trees.ancestry.com/tree/54103503/person/13614202932 og