Fra dato

Til dato

  • Henrik Ibsen gifter seg i stillhet med Suzannah Thoresen. De reiser til Christiania med båt og flytter inn i Akersgata 35, på hjørnet av Karl Johans gate. Hjemmet blir utstyrt for en sum av 200 spesidaler – en tredel av Ibsens nye årslønn – og han nedbetaler dessuten gamle regninger fra bergenstiden.