Dato
18 november 1857

Gunnar Heiberg blir født i gamlebyen i Christiania, i kjøpmann Paulsens gård. Han er foreldrenes førstefødte. Moren er dansk, søster til Godtfred Rode, som er gift med det som etter hvert skal bli Margrete Vullum, når hun gifter seg med den norske journalisten og kritikeren Erik Vullum. Margrete er datter av statsminister Orla Lehmann. Gunnar Heibergs Faren er jurist, utdannet i Trondheim. Kristiania er en liten, provinsell hovedstad på ved 30 000 mennesker, men den er i kraftig vekst. Innen Gunnar er blitt jurist, skal den ha mer enn 75 000 innbyggere. I byen blir det i disse årene bygget en rekke stygge bursteinsgårde på tre og fire etasjer. Nye innbyggere kommer til som ikke kjenner byen, og ikke liker den. Men det er likevel det gamle, besteborgerskpaet av embetsmenn og handelstand som dominerer byen. Sentrum ligger i strøket mellom Kirkegaten og Bankplassen, med Christiania Theater og Engebrets Café. Her spaserer det gode selskap i middagstiden ned til festningsplassen og ser utover fjorden. Om vinteren går hele byen på skøyter i Pipervika. Her kan ungdommen treffes noenlunde fritt. Og bryggene er en herlig tumleplass for guttene. Gunnar klatret i mastene og kunne se langt utover derfra. Og overalt er det løkker mellom husene hvor man kan leke. Etter hvert forskyver sentrum seg oppover mot Karl Johan.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skavlan, E. (1950). Gunnar Heiberg. Oslo, Aschehoug. s. http://www.nb.no/nbsok/nb/0fb379584ccb60d9702dd5962696de58.nbdigital?lang=no#5