Andre navn
Peter Martin Orla Lehmann
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
19 mai 1810
Dødsdato
13 september 1870

Galleri

 • Henrik Wergeland møter den danske, radikale politikeren Orla Lehmann, som er på besøk i Christiania. Lehmann er motstander av eneveldt, Welhavens venn, og holder seg til danomanenes krets, men har ytret ønske om å få treffe den norske varulven Wergeland.

  Besøket blir vellykket. Henrik er elskverdig, spøkefull, sjarmerende, og gir dansken flere av sine nyeste skrifter. Lehmann syns imidlertid det er noe oppskjørtet i hans vesen, noe oppstyltet som kan minne om tyskere.

 • Margrethe født Lehmann blir født i København. Faren er minister Orla Lehmannn. Hun skal siden kommer til å bli hetende Vullum til etternavn, og hun skal komme til å bli den første kvinnen som blir fast medarbeider i Dagbladet i Kristiania. Hun skal også kommer til å bli en markant og viktig stemme i norsk litterær og politisk offentlighet i 1880-årene, og bidra til å bryte barrieren mot kvinners deltakelse i offentligheten.

 • Gunnar Heiberg blir født i gamlebyen i Christiania, i kjøpmann Paulsens gård. Han er foreldrenes førstefødte. Moren er dansk, søster til Godtfred Rode, som er gift med det som etter hvert skal bli Margrete Vullum, når hun gifter seg med den norske journalisten og kritikeren Erik Vullum. Margrete er datter av statsminister Orla Lehmann. Gunnar Heibergs Faren er jurist, utdannet i Trondheim. Kristiania er en liten, provinsell hovedstad på ved 30 000 mennesker, men den er i kraftig vekst. Innen Gunnar er blitt jurist, skal den ha mer enn 75 000 innbyggere.

 • Erik Skram er en elleve år gammel gutt i København som får en lapp skrevet av sin kamerat Orla Lehmann, en yngre slektning av det som skla bli den berømte politikeren. På lappen, som er skrevet i den engelske stiltimen, står det: "Vær ved svingen (husken) så du kan høre, når jeg fløjter på dig."

 • Georg Brandes disputerer i København på en doktoravhadling om den franske litteraturhistorikeren Hippolyte Taine, som Brandes har møtt i Paris.

  Taines ideer innebærer en ny positivistisk metode som overfører samfunnsvitenskapens redskaper til vurdering av litteratur og forfattere. Disse har Brandes sluttet seg til. De nasjonaliliberalistiskes ukronede konge, Orla Lehmann, sitter på første rad under disputasen og gir utilslørt sitt mishag til kjenne.

 • Orla Lehmann dør i Danmark.

 • Margrete Vullum kommer flyttende fra København til Kristiania med to barn for å gifte seg med Erik Vullum, som er journalist og litteraturkritiker, og for tiden redaktør av Dagbladet. Forholdet deres vekker skandale. Hun er datter av den danske politikeren Orla Lehmann, og enke etter den kjente høyskolemannen Gotfred Rode. Og alle vet at hun har innledet forholdet til Erik Vullum mens mannen ennå levde, og at hun har bodd alene i Paris i nesten to år mens Erik også var der. Erik Vullum er en meget omsvermet mann, og beundret både for sitt talent og for sitt utseende.

 • Loven om Den lærde Skoles Tvedeling innføres i Danmark.

 • Edvard Munch er tilbake i Kristiania. Her møter han den danske poeten Helge Rode, som er vokst opp i Norge. Han er sønn av Margrethe Vullum og den danske forfatteren Gotfred Benjamin Rode. Margrethe er nå gift med journalisten Erik Vullum.

  Helge er poet og dramatiker, og bror av Ove Rode. Begge disse brødrene er venner av Amalie Skrams sønner Ludvig Müller og Jakob Worm-Müller.