Dato
14 februar 1846

Margrethe født Lehmann blir født i København. Faren er minister Orla Lehmannn. Hun skal siden kommer til å bli hetende Vullum til etternavn, og hun skal komme til å bli den første kvinnen som blir fast medarbeider i Dagbladet i Kristiania. Hun skal også kommer til å bli en markant og viktig stemme i norsk litterær og politisk offentlighet i 1880-årene, og bidra til å bryte barrieren mot kvinners deltakelse i offentligheten. Hun skal komme til å tro fast på kvinnenes sosiale og åndelige frigjøring, og også ville gjerne bidra til denne frigjøringen i Norge, som hun kommer til å bosette seg i. Men i Norge skal man aldri komme til å glemme hun er en skilt kvinne -- og dessuten en innvandrer fra Danmark.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei