Dato
1890

Rikstelefonnettet i Norge er i ferd med å bli utbygget. Mange byer har allerede lokale telefonnett.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2