Fra dato

Til dato

 • Frits Thaulow er innom Kristiania i begynnelsen av måneden, så er han på Rammebråten på Hvitsten og maler bildet «Ved Ramme».

  Bildet viser badehuset som hører til familien Lassons sommereiendom, som er et samlingspunkt for familien. Det er en vindfull dag, bølgene slår mot bryggen som badehuset står på. Taket er dekket av bølgeblikk. En kvinne beveger seg lang langveggen. Det blå skjørtet hennes beveges av vinden.

 • Rikstelefonnettet i Norge er i ferd med å bli utbygget. Mange byer har allerede lokale telefonnett.

 • Oda Krohg får trykt et utdrag fra sin selvbiografiske roman om forholdet til Christian Krohg og Hans Jæger i Dagens Krønike i København.

 • Knut Hamsun trykker artikkelen Fra det ubevidste sjæleliv i Samtiden, og utgir romanen Sult

 • Jonas Lie utgir romanen Onde makter, som undersøker vennskapet mellom to småbymatadorer, som har mange trekk fra forholdet mellom ham selv og Bjørnstjerne Bjørnson. De to dikterne ser hverandre daglig gjennom størstedelen av 1880-årene i Paris. Det kommer til brudd mellom dem, vesentlig på grunn av deres ulike syn i sedelighetsdebatten.

 • Knud Pontoppidan innfører sykehusmessig pleie med sykepleiersker på alle avdelinger, også de mest urolige mannsavdelingene, på Kommunehospitalet i København.Endringen representerer et stort skritt i retning av menneskeliggjøring av forholdene for pasientene.Det er Pontoppidan som kommer til å bli legen som legger Amalie inn på lukket avdeling på dette sykehuset om fire år. Han regnes av mange som en fremskrittets mann.

 • Knut Hamsun utgir romanen Sult, som undersøker det som skjer i den indre verden til en ung mann i Kristiania som forsøker å bli forfatter og trekkes intenst til en kvinne. Hamsun utgir også artikkelen Fra det ubevidste sjæleliv, som utpeker ham til den ypperste representant for en diktning som stiller seg i opposisjon til 1880-årenes sosiale realisme. I artikkelen formulerer han målet om å kunne gjengi "Fornemmelserenes uberegnelige Uorden" og "sælsomme Nervevirksomheder, Blodets Hvisken og Benpibernes Bøn".

 • Hulda og Arne Garborg blir oppsøkt av maleren Devold på en trattoria i Roma, som vil fortelle om Sigbjørn Obstfelder, som han kjenner og er svært begeistret for.

  Arnes Kolbotnbrev er nettopp utkommet, og for Devold det er bare to mennesker som kunne ha skrevet en slik bok: Obstfelder og Garborg.

 • Holger Drachmanns roman Forskrevet kommer ut i København. Den undersøker hans egen brennende kjærlighet til syngepiken Edith, men også fetteren Viggo Hørups kjærlighetsforhold til Henriette Steen. I romanen er Henriette og Viggo modellene for Jaguaren og redaktør Bendtzen.

 • Hans Jæger reiser til Paris, der han blir ansatt i et forsikringsselskap.

 • Edvard Munch flytter til St Cloud utenfor Paris, og tar inn på Belvedere hotel. Ikke lenger etter hans venn, poeten Emmanuel Goldstein etter. D de to har mange diskusjoner om impresjonisme og symbolisme, og om eksistensiell filosofi.

  Her maler Munch bildet Natt i St. Cloud.

 • Christian Krohg er i København frem til april. Sommeren tilbringer han i Grimstad.

 • Claude Monet kjøper huset han lenge har leid til seg, Alice og barna i Giverny,

 • Befolkningstallet i København er 312000. Proletariatet utgjør ca halvparten av disse.

 • Camille Claudel tilbringer sommeren sammen med Auguste Rodin i Azay-le-Rideau. Dette året og kommende år deltar hun ikke på Salongen, muligens på grunn av at hun arbeider for ham, kanskje også på grunn av problemer i forholdet.

 • Amalies Børnefortællinger utgis. Det er en samling fortellinger som undersøker barns virkelighet og erfaringer i møte med de reglene som voksenverden byr på.

 • Paul Gauguin er i Paris og tumler med planer om å dra til Madagaskar for å etablere "studieatelieret i tropene". Han gir imildertid opp planene, til fordel for Tahiti, hvor han mener livet vil bli lettere og billigere.

 • Sigurd Ibsen forlater diplomatiet etter at han har fått vite etter et år som attaché i Wien at han ikke vil få fornyet sitt attachéstipend. Han far Henrik er meget skuffet over avgjørelsen. I en serie aritkler i Dagbladet forklarer Sigurd hvorfor han har tatt beslutningen. I Sverige blir artiklene lest som kritikk av det felles diplomatiet. Etter hvert blir Sigurd talsmann for et nytt forhold i unionen mellom Norge og Sverige. Han argumenterer for Norges rett til å opprette sitt eget utenriksstyre. I Norge blir hans synspunkter lest og respektert.

 • Søren Krøyer bor med sin kone Marie hos legen Axel Munthe i Napoli om våren, blant annet fordi hans kone Marie har fått store nerveproblemer.

 • I Kristiania blir Tjenestepikenes Forening stiftet. Doktor Oscar Nissen er med som hjelper og organisator. Hushjelpene må arbeide opptil 16 timer i døgnet, og tjener bare 18-120 kroner i året. Men synet på tjenestejenter er i langsom forandring i samfunnet. Tidligere, for eksempel i Ragna Nielsens barndom på 40- og 50-tallet, var et mange tjenestejenter som ble værende nesten hele livet i samme familie. Lønnen var minimal, men en del bel vedsatt som et familiemedlem, og fikk en del aldersstøtte. Men nå for tiden er det vanlige at jentene forlater tjenesten etter få år.

 • Gunnar og Didi Heiberg er denne høsten mye sammen med Oda og Christian Krohg, og andre kunstnervenner i Kristiania. Christian gjør kur til Didi, mens Gunnar og Oda får stadig bedre kontakt. Didi har et stort alkohoproblem, og er dessuten svært sjalu, og Gunnar er stadig i København og treffer sine vennner der, Edvard Brandes med kone Ingeborg, Peter Nansen, Gustav Esmann, Helge Rode og andre av Erik og Amalies bekjentskapskrets. De trøster ham som best de kan.

 • I Danmark utgir Erik Skrams gode venn Marcus Rubin boken Ægteskabsstatistik og den sociale Lagdeling. I den viser han at ca 10 % av alle fødsler er "uægte", det vil si utenfor ekteskap. Mange av barna er unnfanget av forlovede par, men siden gjort legitime ved vielsen. Av hundre bruder på landet er 48 gravide ved vielsen. En stor andel av uekte barn kommer fra unge tjenestepiker i borger- og bondehjem som er blitt "lokket i ulykken" av husfaren og hans sønner.

 • Edvard Munch er 27 år gammel, og er mye på reise dette året. Han oppholder seg og maler i St. Cloud, Dresden, Leipzig, Magdeburg og Hamburg.

 • Knut Hamsun som nå er blitt 29 år gammel, utgir romanen Sult. Den handler om en mann som går omkring i den norske hovedstaden Kristiania og kjenner intenst på tilværelsen. Han mangler penger, kan hverken betale leien sin eller mat, men han har store ambisjoner om å skrive noe som kan komme på trykk i avisen, og håper å tjene noe på dette.

 • I København oppføres Laura Kielers Mænd af Ære på Kasinotearet. Det blir en skandalesuksess, hvor partene i sedelighetsfeiden braker sammen på ny: Det er stykkets fremvisning av en frie kjærligheten som vekker begeistring og forargelse. Stykket undersøker hva som skjer når en kvinne gir seg hen til en mann uten å sikre seg ekteskapets rettigheter først. Mannen på sin side mister fort interessen, og forsøker å kvitte seg med henne.

 • Christian Krohg maler et portrett av sin svigerinne Alexandra Thaulow, som er gift med Frits Thaulow.

  Selv har han vært gift med Alexandras søster Oda i et års tid.

 • Erik Skram skriver en svært rosende artikkel om Knut Hamsuns Sult i det norske tidsskriftet Samtiden.

 • Ludvig Alver legger denne sommeren sammen med eidfjordingen Gunnar Garathun ut på rekognoseringstur på Hardangervidda for å finne "to bekvemme pladse for anlæg av turisthytter, der skulde tjene som logishus ved overgangen over Vidden". Siden beslutter man i Kongsberg og Omegn Turistforening å oppføre to hytter på Hardangervidda, ved Lågeliberget og i Bjoreidalen.

 • I Bergen er det dette året ca 30 autoriserte jordmødre. Bedre hygiene, kosthold og kunnskap har ført til at dødeligheten blant barselkvinner har sunket.

 • Den sammenleggbare pappesken blir oppfunnet av den amerikanske trykkeriarbeideren Robert Gear i Brooklyn, New York.

 • Amalies roman S.G. Myhre, som er tredje bind i Hellemyrsfolket, kommer ut i København. Det er en roman som undersøker hva som skjer med en ung mann som har mange trekk fra Amalies far Mons, som havner i et ulykkelig ekteskap og forsøker å arbeide seg opp fra innflyttet bondesønn og stril til kjøpmann i Bergen.

  Romanen undersøker også forholdet mellom generasjonene, mellom kjønnene og mellom de sosiale lagene i Bergen rundt 1850.

 • Vincent van Gogh stiller ut malerier i Brüssel. Maleren Toulouse-Lautrec utfordrer en maler som kritiserer Vincents bilder, til duell. På denne tiden får Vincent sin første begeistrede kritkk i "Mercure de France". Han syns ikke han fortjener rosen, men skriver til Theo at han aldri har følt seg roligere.

  Den 31. januar blir Theos sønn født. Han blir oppkalt etter sin onkel og gudfar: Vincent Willem.

 • Carl Gustav Jung er en femten år gammel gutt i Kleinhüningen i Sveits som ikke er særlig populær blant sine skolekammerater. Lærerne anser ham for det meste for å være både lat og dum. En dag ligger sju skolekamerater i bakhold og venter på ham, og angriper ham. Han er stor og sterk, og har en tendens til å få raserianfall. Han slår voldsomt rundt seg, og slenger flere av dem rundt etter armene. Etter dette blir han ikke angrepet mer. Av sin mor blir han oppfordret til å lese Goethes Faust. Det gjør han, og han opplever at dette verket omslutter hans sjel som en legende balsam.

 • Emily Dickinsons første diktsamling blir utgitt av to venner. Emily har vært død i fire år. Men vennene har skrevet om diktene for at de skal passe bedre til tidens smak. I utgangspunktene har Emily skrevet dem i en helt særegen form, gjerne uten titler, med korte linjer, og ukonvensjonell bruk av rim og halvrim.

 • Arne Garborg er i Bruck ved München. Han er syk og føler seg elendig av influensa, Hulda og Tusten er også syke -- nesten hele Tyskland har influensa, skriver han til til sin venninne Kitty Kielland. Men han har endelig fått ferdig sin roman Hjaa ho Mor. Det har vært et forferdelig strev.

  Bjørnstjerne Bjørnson har sendt ham sin Paa Guds veie, men Arne har ikke fått lest den ennå, kan han fortelle. Bjørnson tror visst Garborg er sint på ham, siden han en gang han uttalt at "Ja, Digter er de ikke, kjære Garborg".

  Garborg syns Bjørnson er uhelbredelig dum.

 • Henrik Ibsen skriver til Emilie Bardach og takker og blomstermaleriet hun har sendt ham. Han mener hun talent for å male blomster. Han har vært syk, anatkelgi av influensa, men føler seg nå bedre. Emlie har også vært syk, og han mener han visste det på forhånd; han så henne for seg sengeliggende - men vakker, som alltid, understreker han.

 • Gunnar Heiberg har suksess med premieren på stykket Kong Midas på Den kongelige Theater i København. Stykket blir oppfattet som et angrep på Bjørnsons sannhetsforkynnelse" og vakte strid i Norge, hvor det ble forkastet av Christiania Theater, i manges øyne av respekt for Bjørnson. Det førte til pipekonsert i teateret: Ned med det Bjørnsonske regimente! Opp med Kong Midas!"

 • Gunnar Heiberg har suksess med premieren på stykket Kong Midas på Den kongelige Theater i København. Stykket blir oppfattet som et angrep på Bjørnsons sannhetsforkynnelse" og vakte strid i Norge, hvor det ble forkastet av Christiania Theater, i manges øyne av respekt for Bjørnson. Det førte til pipekonsert i teateret: Ned med det Bjørnsonske regimente! Opp med Kong Midas!"

 • Christian Krohg skriver til Erik Werenskiold fra København at han har vært på teatret og sett Gunnar Heibergs Kong Midas. Han kan fortelle at stykket gjorde stor lykke, men selv syns han ikke det gjorde så sterkt inntrykk som da han fikk det opplest på atelieret i Kristiania, den kvelden i april i fjor, da Amalie også var til stede.