Dato
1890

Jonas Lie utgir romanen Onde makter, som undersøker vennskapet mellom to småbymatadorer, som har mange trekk fra forholdet mellom ham selv og Bjørnstjerne Bjørnson. De to dikterne ser hverandre daglig gjennom størstedelen av 1880-årene i Paris. Det kommer til brudd mellom dem, vesentlig på grunn av deres ulike syn i sedelighetsdebatten.

Lie har - som en av de ytterst få ledende kulturpersonligheter - protestert mot beslagleggelsen av Hans Jægers roman Fra Kristiania-Bohêmen og senere av Christian Krohgs Albertine. Protesten grunngir han med at diskusjonen om seksualproblemene er en nødvendig følge av demokratiets, individualismens og kvinnesakens fremvekst.

Det offentliges forsøk på å kneble diskusjonen gjennom beslagleggelse opprører ham. Bjørnson på sin side er kjølig stemt over at Lie har omgang med personer som blir regnet som Bjørnsons fiender, blant annet fra bohèmekretsen.

Jonas og Thomasines hjem i Paris er i disse årene et samlingssted for nordiske kunstnere.

Bjørnson og Lie skal komme til å bli forsonet i Lies siste leveår. Bjørnson selv (i privatbrev til Peter Nansen 1908) skal komme til å legge skylden på Thomasine: [] det er ondt, vi ikke fik leve lit sammen, æfterat hun er død, som så længe og så uretskaffent holdt os skilte".

Sted
Korrekturlest?
Nei