Image
Edvard Munch: Natt i St Cloud (1890)
Dato
januar 1890

Edvard Munch flytter til St Cloud utenfor Paris, og tar inn på Belvedere hotel. Ikke lenger etter hans venn, poeten Emmanuel Goldstein etter. D de to har mange diskusjoner om impresjonisme og symbolisme, og om eksistensiell filosofi.

Her maler Munch bildet Natt i St. Cloud.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Buchhart, D., et al. (2009). Edvard Munch and Denmark: essays. Ostfildern, Hatje s. 117