Dato
1890

Knut Hamsun utgir romanen Sult, som undersøker det som skjer i den indre verden til en ung mann i Kristiania som forsøker å bli forfatter og trekkes intenst til en kvinne. Hamsun utgir også artikkelen Fra det ubevidste sjæleliv, som utpeker ham til den ypperste representant for en diktning som stiller seg i opposisjon til 1880-årenes sosiale realisme. I artikkelen formulerer han målet om å kunne gjengi "Fornemmelserenes uberegnelige Uorden" og "sælsomme Nervevirksomheder, Blodets Hvisken og Benpibernes Bøn".

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/Knut_Hamsun og Garton, J. (2011). Amalie: et forfatterliv. [Oslo], Gyldendal. s.275 og Lunden, E. (2008). Modernisme eller litterær populisme?: eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun. Oslo, Aschehoug. s.