Portrettbilde
Andre navn
Knud Pedersen
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
4 august 1859
Fødselssted
Dødsdato
19 februar 1952
Dødssted

Galleri

 • Koleraepidemien over i Bergen. 605 er døde av sykdommen.

 • Knut Hamsuns foreldre, som riktignok ikke er blitt hans foreldre ennå, får sitt første barn. Hun heter Torø, han heter Peder Pedersen og er omreisende bygdeskredder. De skal komme til å gifte seg et halvt års tid etter at barnet er født. Dette er ikke så uvanlig på disse trakter: Over 40 prosent av alle ektevidde par i dette området, Lom i Gudbrandsdalen, har fått sitt første barn før de gifter seg, og 70 prosent av de gifte mødrene har nedkommet før det har gått åtte måneder.

 • Knut Hamsuns foreldre, Tora Olsdatter Garmotrædet og Per Pedersen, gifter seg. Hun er 22 år gammel, han er 28. Paret har allerede en sønn, Petter, på halvannet år.

 • Tora Olsdatter Garmotræet er en ung jente på 20 år i Gudbrandsdalen som forelsker seg i Peder Pedersen, og blir gravid med ham denne våren. Peder er skredder, Tora har en betydelig slektstavle, i motsetning til ham, som kommer fra et fattigslig gård i Lom. Det er først den yngste broren hennes, Hans, Peder blir kjent med. Hans holder seg mest for seg selv, er kjent for å være gudelig, og leser alt han kommer over. Den eldste broren, odelsgutten Ole, har forsøkt å drive bruket Garmotræet alene, men han er et dårlig gårdbrukeremne.

 • Knut Hamsun blir født i Vågå som den fjerde sønnen til Peder og Tora Pedersen. Peder er 35 år gammel og kommer fra den fattigslige plassen Skultbakken i Vågå. Tora kommer fra høvdingslekten Garmo i Lom, hun er 29.

  Da de giftet seg, hadde de to allerede en sønn på halvannet år. Etter Knut skal det komme enda tre barn: to jenter og en gutt.

 • Knut Hamsun blir døpt som Knud Pedersøn Garmotræet i Vågå. Faren hans, Peder, har vært temmelig sikker på at han snart kan overta gården Garmotræet, som hans kone Toras slektsgård. Men denne høsten dukker Toras eldste bror Ole, som har odel til gården, opp igjen. Han har bodd i flere år på Senja, hvor han er blitt far til flere uekte barn, etter først å ha gjort en kvinne i Lom gravid. Han har rømt fra den gravide på Senja til Hamarøy, der den andre broren, Hans, har slått seg ned. Der har en tredje kvinne født hans barn.

 • Knud Pedersen (Knut Hamsun) er en gutt på tre år som sammen med familien sin, en flokk på ti personer, legger ut på den lange reisen fra Lom i Gudbrandsdalen til Hamarøy. De skal forsøke å starte et nytt liv der nord. Moren Tora ammer fremdeles lillesøsteren hans, Anne Marie. Tora ha et nervøst sinn, hun føler stort ansvar for foreldrene, sine, særlig for moren Mari, som er 63 år gammel nå, og skrøpelig både i kropp og sinn. Begge de gamle er med på turen. Toras bror Ole er også med.

 • Knut Hamsun (Pedersen), som er tre år gammel, står sammen med foreldre, søsken og mors foreldre på dekket til dampskipet Æger. De er på vei ut Trondheimsfjorden.På skipet forsvinner Knut, og er ikke å finne igjen. Til slutt finner de ham oppe hos kapteinen på kommandobroen. Der står han med familiens eneste paraply i hånden.

 • Knut Hamsun, som er tre år gammel og heter Knud Pedersen, kommer sammen med familien roende inn til Hamsund på Hamarøy. På denne øya skal de slå seg til. Sommernatten er lys, de ser nyutsprunget bjørkeløv i liene og tente bål ved stranden.

 • Knut Hamsuns mormor Mari dør på Hamarøy. Det er mindre enn fire måneder siden hun kom flyttende hit sammen med datteren Toras familie, der Knut er nest yngste barn. Hun var skrøpelig og hadde svake nerver, og det har Tora også. Det er vanskelig for Tora å leve med så mange fremmede mennesker tett innpå seg som hun må her på gården Hamsund. Hun har vært nært knyttet til sin mor. Knuts far, som er utdannet skredder, er stadig på farten rundt på øya og viser frem stoffprøver, når han ikke er opptatt med å jobbe på gården han forpakter.

 • Knut Hamsuns mor Tora føder sitt sjette barn, en jente som får navnet Sophie Marie. Et nytt spedbarn å passe i tillegg til alt det andre hun har å gjøre blir for mye for henne. Hennes eldre bror Hans stiller opp og overtar barnet. Ti år senere bor Sophie Marie fremdeles hos onkelen, som hans fosterbarn. Om ikke lenge skal også Knut flytte inn hos denne onkelen. Der skal han komme til å trives svært dårlig. Siden skal han komme til å fortelle at onkel Hans var gjerrig og sint, og at han sultet og tyranniserte ham.

 • Fjodor Dostojevskij utgir den lille romanen Spilleren, som han har skrevet på en måned, takket været hjelp fra hans kone Anna, som han har stenografert til. Knut Hamsun skal senere bli beskyldt for plagiat av denne i novellen Hazard i 1889.

 • På Hamarøy, der Knut Hamsun vokser opp, kommer sommeren aldri dette året. Knut er åtte år gammel nå. Snøen laver fortsatt ned, og den smelter ikke. Jordene er hardfrosne og dekket med snø på en tid av året da man skulle ha pløyd, harvet og sådd. Dermed er det heller ikke mulig å slippe dyrene ut på vårbeite. Kyrne melker mindre og mindre, drektige dyr legger seg ned lenge før de skal nedkomme, ofte med forferdelige følger. Fôr er ikke å få tak i. Knuts far Peder må hele tiden vurdere hvilke dyr han tror vil overleve, og hvilke han må nødslakte.

 • Knut Hamsun er en gutt på åtte år som begynner på skolen på Hamarøy. De eldre brødrene hans, Ole og Hans, går på samme skole. Dette året har Knut kun fire ukers undervisning.

 • Knud Pedersen, som senere skal bli kjent som Knut Hamsun, er en gutt på ni år som flytter inn hos sin onkel Hans Olsen, som er en dypt religiøs, trangsynt og streng mann som driver poståpneri, handler med tekstiler og arbeider som skredder. Knud trives dårlig, og skal komme til å forsøke å rømme flere ganger. Han skal komme til å flytte herfra om fem år, når han er fjorten.

 • Knut Hamsun må denne sommeren og store deler av høsten bo hos onkelen sin, Hans. Her liker han seg dårlig. Onkelen trenger stadig mer hjelp; han er angrepet av skjelvesyken, og må ha hjelp til all skriving. Han øver opp den venstre hånden til å skrive like fint som den høyre, men søler stadig blekk i protokollene han må føre i rollen som poståpner.

 • Knut Hamsun, som nå er tolv år gammel, flytter inn hos onkel Hans i prestegården for å bo der fast. Familien mener at det er en bedre løsning enn at han skal gå rundt og slenge på Hamsund, der foreldrene og søsknene hans bor.

 • Knut Hamsun er en gutt på tolv og et halvt år som reiser for å bo hos sin onkel Hans, som er poståpner, handelsmann og bibliotekar på Hamarøy, og rammet av sykdom. Onkelen hans er ugift og barnløs, og planen er at Knut skal hjelpe ham med poståpningen og andre oppgaver. Knuts yngre søster Sophie bor allerede hos onkelen som hans fosterbarn; det har hun gjort i mange år.

 • Knut Hamsun forlater Hamarøy og reiser til slektninger i om for å gå for presten og bli konfirmert Han er femten år gammel.

 • Knut Hamsuns onkel Hans, som han har bodd og arbeidet hos en periode på to år, skriver et anbefalelsesbrev for sin nevø. Av det fremgår at han gir Knut det beste skussmål. Han beskrives som påpasselig og oppriktig, kvikk og rask i sine forretninger, og dessuten med meget gode evner.

 • Knut Hamsun er hjemme hos sine foreldre på Hamsund. Han er 17 år gammel, dyrker litterære interesser og melder seg inn i en privat leseforening.

 • Knut Hamsun får utgitt novellen «Den Gaadefulde. En Kjærlighedshistorie fra Nordland.» Det er en sterkt Bjørnson-inspirert og romantisk kjærlighetsfortelling lagt til bondemiljø, om en fremmed man som kommere til husmannsplassen til en bonde og forelsker seg i datteren hans, men som først får henne når faren hennes forstår at han er rik.

  Siden skal Hamsun ikke ville med denne fortellingen i sine samlede verker; han skal komme til å si at han skrev den og de kommende to bøkene sine bare for å vise søsknene sine at han ikke var en man kunne gjøre narr av.

 • Knut Hamsun er lærer i Bø i Vesterålen, i omtrent et år.

 • Knut Hamsun skriver et innlegg i lokalavisen med kritikk av hardangerbunadens upraktiske utforming. Den er en plage for kvinnene å gå med, og dessuten ikke særlig pen; man ser ikke om kvinnene er smalere rundt livet enn over brystet. Det er altfor mange folder, syns han.

 • Knut Hamsun utgir fortellingen Et gjensyn. Det er en fortelling på vers over ni strofer som foregår i en hytte på en øde øy er en skipbrudden drevet i land. Den navnløse blir sagt å være en drapsmann som har flyktet fra straffen. Etter tretti år i ensomhet får han en uværsnatt anledning til å redde en kvinne.

 • Begrepet litterær impresjonisme blir for første gang brukt i en litterær anmeldelse. Det er den franske litteraturforskeren Ferdinand Brunetière som bruker uttrykket at de impresjonistiske tendensene i om en roman av Daudet, Les rois en exil. Daudets roman har etter denne anmelderens syn oppstått gjennom «en systematisk overflytting av uttrykksmiddel fra billedkunsten til litteraturen.» Impresjonismen handler om å gjengi seg til umiddelbare sanseinntrykk.

 • Knut Hamsun leser et tobinds verks om Byron.

 • Knut Hamsun er kommet til Øystese i Hardanger, hit er han kommet blant annet fordi han er inspirert av Wergelands vakre dikt om Hardanger. Han går til høymesse i Øystese kirke. Her opplever han en sterk kulturkollisjon mellom en gammel og en ny måte for menigheten å synge salmer på.

  Han skriver et indignert innlegg i Søndre Bergenshus Folkeblad om dette: de gamle og konservative bøndene saboterer forsøket på å få til en samstemt samlesang. Det høres ikke bra ut

 • Knut Hamsun forlater Hardanger og reiser til København.

 • Knut Hamsun ankommer København for første gang. han har store forhåpninger; han har med seg et manuskript; Frida.

  Han møter Frederik Wilhelm Hegel i den danske Gyldendal og overleverer det. Dagen etter skal han komme til å få det i retur, refusert.

  Men Hamsun trøster se med at Bjørnson ikke lenger på på moten i København, og at det kan være årsaken til at Frida ikke falt i god jord. Han reiser videre til Kristiania.

 • Knut Hamsun ankommer Kristiania med dampbåt fra København. Han tar inn på et billig værelse i Tomtegaten 11, og er i konstant pengemangel, han opplever for første gang hvordan det er å leve på sultegrensen. Opplevelsene skal komme til å danne grunnlaget for sultopplevelsene i gjennombruddsromanen Sult som skal komme om ti år. Han er 21 år gammel nå, og ingen bygutt, selv om det allerede er lenge siden han flyttet fra hjemgården på Hamarøy.

   

 • Knut Hamsun hører Christopher Bruun tale i Gjøvik Arbeidersamfund.

 • Knut Hamsun har oppsøkt familien Thaulow i Kristiania.

  Harald og Nina Thaulow, Frits Thaulows foreldre, forsøker å hjelpe ham, Nina skriver i et brev til sin gode og fortrolige venn Bjørnson at hun ikke får noe ut av Knut Hamsuns skriverier. Hamsun er en av de mange gjestene i familien som de velvillig forsøke å hjelpe. Familien syns han er litt underlig. Og svært sulten.

  Han får noe skrivearbeid fra Harald Thaulow, så han kan tjene noen slanter.

 • Knut Hamsun deltar på vekkelsesmøte på gården Bjugstad i Vardal på Toten. Han skriver en hard kritikk av en av de to talernes forkynnelsesmetoder.

 • Bjørnstjerne Bjørnson får besøk av Knut Pedersen (Hamsun), som er 23, på Aulestad. Han forteller at han har vært i København, og  at forlegger Hegel på Gyldendal har avvist hans Frida. Han vil gjerne ha Bjørnsons vurdering, og Bjørnson ber ham lese høyt for seg.

 • Knut Hamsun må oppgi sitt opphold i Kristiania på grunn av pengemangel. Han reiser til Toten for å bli veiarbeider og tjene penger.

 • Marie Andersen, som om mange år skal komme til å gifte seg med Knut Hamsun, blir født i Elverum. Foreldrene har vært gift i tre år nå, Marie er deres første barn, fødselen skjer i privaten over butikken de driver i Leiret, en fetevarehandel.

  Moren hennes, Gjertrud Romundstad, en lærerutdannet bondedatter fra Nordmøre. Hun er 23 år gammel og har et nærmest gammeltestamentlig livssyn, hun forakter den glade kristendommen. Hun skal etter hvert komme til å føde ni barn til, åtte av dem skal komme til å vokse opp.

  Gjertruds livsmotto er at «Gud ser vi klarest gjennom tårer».

 • Knut Hamsun deklamerer Ibsens Terje Vigen under et julesleskap i Aust-Torpa med en intensitet så foramingen blir rørt til tårer. Han blir invitert av sin venn Nils Frøsland til å feire jul hos ham.

  I Gjøvik har han hørt Bjørnson og Kristofer Janson tale i Gjøvik om Amerika, og han ser for seg at han selv også kan reise dit. Vennene støtter ham.

  Bjørnson skaffer ham et anbefalingsbrev til en professor i Madison, og Frøsland gir ham penger til reisen. Men professor Rasmus B. Anderson skal imidlertid vise seg å ha liten sans for Hamsuns høytravende planer.

 • Knut Hamsun reiser til USA, der han skal bli i to og et halvt år.

   

 • Knut Hamsun ankommer New York med s/s Oder.

 • Knut Hamsun holder sitt første foredrag i et skolehus utenfor Elroy; Wisconsin. Han bor hos sin bror, og jobber på en gård i nærheten. I foredraget snakker han om Bjørnsons diktning, og avslutter med å lese Ibsens Terje Vigen med stor innlevelse.

 • Knut Hamsun holder foredrag om Bjørnson i Stoughton, et par mil sydøst for Madison. Fremmøtet er dårlig.

 • Knut Hamsun blir med sin venn Will. T. Ager på sommerferie til Wills foreldre ved Lake Mason, fem mil øst for Elroy. Her holder han også Bjørnsonforedraget sitt i reprise.Han snakker på norsk, og begivenheten er en suksess.

 • Den nye unitar-kirken i Brown County, Minnesota blir tatt av en tornado med familien Janson og snekkere og alt inventar. Amalie Skrams venn Krisofer Janson er prest her, og hans kone Drude er Amalies ungdomsvenninne. De er også en vitkig famile for Knut Hamsun.

  Ingen kommer alvorlig til skade i tornadoen, men forferdelsen er stor, og kirken er totalt ødelagt. Den må bygges opp igjen.

  Ett av barna i familien, Ingeborg, skal komme til å flytte inn hos Amalie og hennes datter Johanne mot slutten av livet hennes.

 • Knut Hamsun oppholder seg i Elroy i Midtvesten og får problemer med lungene etter å ha løftet en tønne med salt fra et frakttog til en kjerre. Han er dessuten deprimert, og plaget av selvmordstanker.

  På rommet som han deler med en kamerat, har han laget en stor tegning på vegge. Han kaller den Nattens engel. Engelen sprer mørke over verden.

 • Knut Hamsun bryter opp fra Elroy, Wisconsin og drar til den lille byen Madelia i Minnesota. Her får han ansvaret for å passe huset og trelastforretningen til en forretningsmann mens han er bortreist. Hamsun er fortsatt pengelens, for det meste arbeidsløs, og bortsett fra tilfedldige losjier som dette, har han ikke noe fast sted å bo.

  Dessuten er han syk; han har tatt i for hardt mens hans løftet en salttønne denne høsten. Han kjente at det var som om noe løsnet i brystet. Han begynte å spytte blod, og han tålte ingen fysiske anstrengelser.

 • Knut Hamsun opplever et skremmende, bevæpnet ransforssøk i Madelia, Minnesota

 • Knut Hamsun, som har flyttet inn hos Drude og Kristofer Janson og barneflokken deres på 2419 Nicollett Avenue i Minneapolis, føler at det ikke går så bra med det religiøse går det ikke så bra. Han han får mer og mer avsmak av alt som lukter av teologi.

 • Knut Hamsun  holder foredrag om det gamle Egypts historie, og er mye sammen med Drude Krog Janson, Kristoffer Jansons kone. De har felles litterære interesser, og han setter pris på å høre henne spille piano. Hun spiller Mozart.

  Hamsun er syk og deprimert, og får etter hvert beskjed om at han har tæring. Han blir liggende til sengs. Han får det for seg at han må på horehus for å synde, men blir stoppet av Drude.

 • Arne Garborgs bror Samuel er i Minneapolis hos ekteparet Janson, hvor Knut Hamsun også bor. Han får organisert et kirekor som opptrer offentlig.

 • Knut Hamun er hos Drude og Kristoffer Janson i MInneapolis, i deres hjem på 2419 Nicolett Avenue. Han er mørk og dyster til sinns, føler seg løsrevet fra alt og fjern fra alle mennesker. Han har nettopp hatt en dyp og bevegende samtale med Drude, som endte med at hun gråt og han selv var meget dystert stemt.

  Han snakket til henne som sin tvil, både på religionen og på menneskene, og de endte i forståelse med hverandre.

 • Knut Hamsun skriver et heftig forsvar for Kristofer Janson mot Julius Julson Skandinaven.

 • Knut Hamsun taler ved venstrekvinnenes basar i Minneapolis. Basarene er viktige sosiale hendelser, her foregår det mange kulturelle aktiviteter.

  Kristoffer Janson er ansvarlig for å stadig finne på nye begivenheter som kan trekke folk og skaffe intekter, og Knut er en populær mann.

  Kristoffer skriver små komedier og scener, og skaper levende tablåer, og finner på uskyldige skøyerstreker. De levende tablåene gjør særlig lykke.

 • Knut Hamsun reiser hjem fra Amerika med båt. Han er innom England og Irland - dette skal komme til å bli den eneste gang han besøker de britiske øyer i sitt liv.

  Når han ankommer Norge, reiser han etter råd fra legen videre via diverse mellomstasjoner til Aurdal i Valdres for å styrke bronkiene. Her trives han storartet, og får mange venner.

 • Knut Hamsun sitter på Thaulows løkke i Kristiania, på det som senere skal bli Volvat, nordøst for Vigelandsparken, og skriver hele denne julen. Han har møtt opp hos apoteker Thaulow, som er en rik mann, og kjent for å være en stor mesen for kunstnere, og ber om skrivearbeid.

  Apotekeren gir ham noe å skrive og plasserer ham i rommet ved siden av matsalen.

 • Knut Hamsun skriver et åpenhjertig brev til sin venn Nikolai Frøsland, om dennes mor, som han er svært opptatt av. Han skriver at dersom han selv bare hadde hatt en slik mor, så skulle nok evnen, som ble delvis drept i hans egen oppdragelse, ha gjort ham til noe utmerket. Det er han sikker på.

 • Knut Hamsun er i Kristiania og oppsøker avisredaktører for å få ting han har skrevet på trykk. Han har det temmelig usselt. Luften er forferdelig, syns han, og han har ikke råd til å reise derfra. Han er 26 år gammel nå.

 • Knut Hamsun taler om Strindberg for fem tilhørere i Gjøvik.

 • Knut Hamsun oppsøker Arne Garborg og presenterer hamfor novellen På tourné. Han vil ha endelig beskjed om hvordan hans sjanser er i forhold til en fremtid som forfatter. På direkten.

  Men Garborg er ikke til stor hjelp. Han har bare noen kommentarer om det spesielle språket i teksten, og spørsmål om Hamsun har lest de store russiske forfatterne. Det hevder han at han ikke har.

 • Knut Hamsun er i Nord-Aurdal. Det har nettopp vært jul, mye fyll og spetakkel rundt ham, men selv har han ikke drukket. Han har mange laster, men drikk er ikke en av dem, mener han. Han skriver.

  Det skal bli en stor bok dette her, om han bare får den slik han tenker seg den. Men det er ikke så greit, her før jul skrev han seg nesten gal, når han nå tar fatt igjen, får han visst være litt mer forsiktig med seg selv, tenker han, det er han nødt til for å holde ut.

 • I Chicago er det politiske opptøyer. Fire unge anarkister blir hengt torget. Dette skal komme til å bli en sentral politisk hendelse, og bli betegnet som Haymarket-opptøyene.

  Knut Hamsun skal komme til å være en av de som beklager hvodan anarkismen er blitt misforstått av menigmann.

 • Knut Hamsun holder foredrag om Kielland og Strindberg i banksalen på Gjøvik. Det er bare kommet seks tilhørere, høy og alvorlig bestiger Hamsun talerstolen og begynner på foredraget sitt.

  Først er han litt treg og famlende, men så snakker han seg opp, og leverer intens, lyrisk foredragskunst.

  Han bruker eksplosive, flammende bilder, heftige utfall og varsom, kjærtegnende lyrikk, det gjør sterkt inntrykk på tilhørerne.

 • Knut Hamsun går ombord i dampbåten Geysir med direkte kurs for New York. Derfra drar han videre til Chicago.

 • Knut Hamsun er i Chicago. Han er på jakt etter jobb, men det er ikke så lett, han håper på en stilling som trikkekonduktør, men i mellomtiden jobber han med veiarbeid midt i Chicagos gater.

  I går var hans første arbeidsdag, det er hardt arbeid, mye hardere enn gårdsarbeid, de er en 5-600 mann, han løfter sement og jern, sementen er verst, den angriper øynene hans.

 • Alexander Kielland tegner et et bitende portrett av Lars Oftedal i personen Morten Kruse i romanen Sankt Hans Fest.

  Her viser han hvordan Oftedal og hans «kaniner» holder hele byen og distriktet i sin hule hånd med en kombinasjon av svovelprekener og økonomisk utpressing.

  Om et par år skal også Knut Hamsun komme med et aggressivt angrep på Oftedal i skriftet Lars Oftedal.

 • Knut Hamsun forlater Chicago og drar til Minneapolis. Han er journalist og foredragsholder nå. Her treffer han igjen sin gamle venn og arbeidsgiver Kristofer Janson.

  Han betror Kristofer på gaten at han tumler med en roman, men han får aldri ro til å skrive, for han må alltid tenke på å tjene penger for å skaffe seg mat for dagen.

  Foredragene han holder om Maupassant, Flaubert og Zola er det lite å tjene på; de norske innvandrerne som kommer for å høre ham er husmannsfolk fra gamlelandet og har aldri hørt om disse dikterne.

 • Knut Hamsun må flytte ut av rommet der han har fått bo gratis hos Drude og Kristofer Janson i Nicollett Avenue i Minneapolis. De skal nemlig stenge av huset for sommeren og flytte til kirken i Brown County, der Kristoffer han er liten menighet som trofast venter på ham. Siden skal Kristoffer i sine erindringer fra denne tiden komme til å skrive at det ikke har gått så bra med skrivingen til Knut under oppholdet i familien; han er kommet like langt som han var da han begynte.

 • Knut Hamsun har forlatt Minneapolis og familien Janson og reist til red River Valley.Her får han arbeid på den enormt store farmen til Oliver Dalrymple, som eier store landområder i Cass og Trail counties i her Nord-Dakota og har tusen mann og 800 hester i arbeid under innhøstningen. Hamsun blir vekket kl 03.30 og blir servert frokost før han tar fatt på den 15 timer lange arbeidsdagen.Det er hardt kroppsarbeid han driver med. Hamsun skal komme til å skrive om disse erfaringene i novellene Zahæus" og "Paa prærien".

 • Knut Hamsun skriver til Kristofer Janson fra Casselton i Dakota om hvordan han i begynnelsen av denne måneden, på vei fra Minneapolis for å få arbeid på jernbanen sammen med noen kamerater, ble satt av midt på den vide og ensomme prærien. Det eneste de kunne se i nærheten var tre lerretstelt, og der ville de ikke være, så de tok sekkene sine på ryggen og dro avgårde til fots til nærmeste by. Der var det ikke arbeid å få, så de gikk videre til Fargo, hvor de overnattet i en tom jernbanevogn som sto forlatt på skinnene. I Fargo bor Amalie Skrams far, Mons Alver.

 • Knut Hamsun skriver i et brev til Edvard Brandes at han er født på havet, for deretter å bli oppdratt i norsk fjellbygd. Senere skal forskere komme frem til at han ble født i Våga.

 • Knut Hamsun går i land i København etter sitt Amerikaopphold. Han har kommet med dampbåten Thingvalla. Det første han gjør ved ankomsten til den danske hovedstaden er å pantsette vesten sin og ta inn på et værelse i St. Hans Gade, mellom Nørrebro og Østerbro, ikke langt fra der hvor Erik og Amalie Skram . Her fortsetter han å skrive på det som skal bli debutromanen hans, Sult.

 • Knut Hamsun, som er i København, skriver til Edvard Brandes og takker ham for all støtte han har fått i arbeidet med Sult. Det er tydelig at han også ersvært opptatt av Edvards bror Georg Brandes.

 • Knut Hamsun skriver et takknemlig brev til Erik Skram og takker for støtten, antakelig i forbindelse med romanen Sult, som han er i ferd med å avslutte.

  Han hilser også til Amalie Skram. Han har fått nyss om at Erik vil drive hans forfatterskap frem i avisen Verdens Gang i Kristiania.

  Men Hamsun ber ham (og Herman Bang, som Erik nok har satt ham i kontakt med) om å ikke å røpe at det er han som er forfatteren. Han understreker at dette ikke er koketteri. Det er dypt alvor.

 • Knut Hamsun får trykket et fragment på 30 sider i det danske, nystartede tidsskriftet Ny Jord. Redaktør Carl Behrens trykker det etter at det er refusert av Edvard Brandes i avisen Politiken. Teksten blir trykket anonymt, men den vekker vekker stor oppsikt, og Behrens velger å gå ut med navnet på forfatteren.

  Etter denne suksessen begynner Hamsun på ytterligere tre stykker av det som etter hvert skal bli romanen Sult.

 • Knut Hamsun tilbringer mye tid sammen med Erik og Amalie Skram i København denne vintermåneden. De introduserer ham for byens litterære kafé og selskapsverden, blant annet på Café Bernina, som en kunstnernes stamkafé. Erik er Knuts gode venn og fortrolige, de to skal komme til å utveksle mange brev om livet og om litteraturen. Denne julen er også Ludvig Alver, Amalies yngre bror, på besøk hos dem i fjorten dager. Det drikkes tett og snakkes mye.

 • Knut Hamsun sitter i St. Hans Gade i København under kummerlige forhold og skriver. Han kan ikke gå ut, for det er blitt så kaldt ute, og han har dårlig med klær. Det står i det hele tatt ikke så bra til for tiden, hverken med økonomien eller med helsen.

 • Kristofer Janson skriver til Edvard Brandes i København og bønnfaller ham om å ta seg av hans venn Knut Hamsun, som har skrevet til ham om hvor elendig han har det i, hvor lite han har å spise osv. Hamsun selv går på fylla og tilbringer mye tid på kafeen Bernina, som også er et sted der Erik og Amalie vanker. Og Hamsun oppsøker Edvard Brandes selv, med et manuskript i lommen. Han virker svært medtatt. Klærne er i laser, og ansiktet hans griper Edvard sterkt, til tross for at han vanligvis anser seg selv for være lite sentimental. Manuset er første tredel av romanen Sult.

 • Knut Hamsun holder foredrag om sine opplevelser fra Amerika i Studentersamfundet i København. Han er mildt sagt kritisk mot dette landet og det han mener er dets kulturelle forfall. Det blir et voldsomt rabalder.

  Han får råd fra forlegger Philipsen om å omarbeide foredraget til en bok. Det går han i gang med: Han trenger desperat penger. Siden skal han ikke komme til å være spesielt fornøyd med denne boken: Fra det moderne Amerikas Aandsliv.

 • Knut Hamsun skriver til Erik Skram. Det er tydelig at Erik under deres fortrolige samtale på julaften har gitt uttrykk for sterk interesse for Knuts sinnstilstand i den tiden under oppholdet hos familien Janson i Minneapolis da han skulle dø, og at han også har merket seg at Knut har gjort store hopp i måten han har fortalt om denne perioden på.

 • Knut Hamsun skriver et brev som er stilet til Erik og Amalie sammen, og takker for den herlige julaften de nettopp har tilbrakt sammen.

 • Knut Hamsuns novelle Hazard blir publisert i Verdens Gang. Den likner svært på Dostojevskijs Spilleren, og dette skal komme til å skape problemer for Hamsun.

 • Knut Hamsun skriver brev til Erik Skram der har forklarer seg om sitt forhold og kjærlighet til Solen, som innebærer at han henger sammen med "Alskabningen."

  Et par år senere skal han henvise til dette brevet i sin foredragsturé om den nye litteraturen.

 • Anna Munch, en 33 år gammel kvinne i Kristiania som i ettertid skal komme til å vær emest kjent for sin ekstreme opptatthet av Knut Hamsun, utgir romanen Kvinder. Et stykke udviklingshistorie. Forfatteren lever en moderne, usikker kunstnertilværelse, og strever med å få endene til å møtes.

  Boken undersøker det trange og konvensjonelle i det tradisjonelle samfunnet, og det som skjer når de møter de nye normene og det nye og usikre relasjonene mellom kjønnene.

 • Fjodor Dostojevskijs roman Spilleren kommer på norsk. Amalie Skram er ikke den eneste norske forfatteren som er svært opptatt av de russiske dikterne, og spesielt Dostojevskij. Han leses med stor interesse.

  Knut Hamsun skal blant annet komme til å bli beskyldt for plagiat av denne romanen i sin novelle Hazard.

 • Knut Hamsun skriver til Erik Skram og inviterer ham med ut på tur. Han mener de begge trenger til avkopling og kroppslig utfoldelse. Erik holder på med en stor artikkel om nordisk litteratur.

  Det er tydelig av tonen i brevet at de to er gode kamerater.

 • Knut Hamsun er i København og skriver om August Strindberg, som han er svært opptatt av. Han har ikke truffet ham; han var invitert i et selskap der Strindberg også var invitert, men så gikk han ikke likevel. Han er nemlig litt stolt, på sin måte. Store menn vil han ikke trenge seg inn på, han vil vente til han blir lukket inn hos dem.

  Men nå har han sendt Strindberg er artikkel har har skrevet om ham for et amerikansk tidsskrift. Han er nervøs for hva den lett tirrelige svensken vil synes om den, og ser ikke bort fra at han kan komme til å bli utskjelt.

 • Knut Hamsun skriver et takknemlig brev til Amalie og er glad for at ikke hun og Erik er sinte på ham fordi han har takket nei til å spille i Fjældmennesker, skuespillet de har skrevet sammen. Han kan ikke spille teater, skriver han, og han er for opptatt av å skrive på sin bok om Amerika for tiden. Men han er en hyppig gjest hos Erik og Amalie, og har blant annet overnattet hos dem. Han er også god kammerat med Amaies sønner Jakob og Ludvig, som begge bor hos dem.

 • Knut Hamsun skriver til Erik Skram og ber om å få komme på besøk til ham og Amalie.

 • Knut Hamsuns bok Fra det moderne Amerikas Aandsliv kommer i salg hos bokhandlerne i København. I boken avfeier han landets kunst, diktning, journalistikk og filosofi. Det demokratiske Amerika er i det hele tatt ham en vederstyggelighet, syns han. Siden skal ikke komme til å sette denne boken særlig høyt i sitt forfatterskap. Men han trenger desperat både pengene og oppmerksomheten

 • August Strindbergs Frøken Julie, som er blitt stoppet av teatersensuren og dermed ikke kunne spilles på Dagmarteatret 2. mars, blir vist som en privat forestiling i Studentersamfunnet i København, med Strindbergs eget teaterkompani, Skandinavisk Forsøgsteater, hvor Siri von Essen fungerer som både direktør, instruktør og skuespiller.

 • Knut Hamsun kommer på besøk for å overrekke Amalie sin nye bok, Fra den moderne Amerikas Aandsliv. Men Amalie er ikke hjemme, hun har reist til Norge. Hamsun slår seg imidlertid ned med hennes sønner Jakob og Ludvig, spiser aftens med dem, og siden fortsetter de med herreselskap. Han er der fortsatt når Erik kommer hjem etter en fuktig kveld på kafeen Bernina i ettiden. Da har de tre unge mennene en flaske whisky mellom deg, og er såre glade. Erik slår seg sammen med selskapet, og de holder det gående til klokken fire.

 • Knut Hamsun skriver et avskjedbrev til Erik Skram, og melder at han brått må reise til Norge, men lover å komme snart tilbake. Da vil han at de to skal ha seg en tur på landet.

 • Knut Hamsun er tilbake i Norge etter oppholdet i København. Han bor hos en bekjent på Høvik og er veldig nervøs og opprømt. Han er blitt godt mottatt i Kristiania, i Amalies gamle klikk rundt professor Sars. Men disse menneskene diskuterer ikke annet enn Bjørnson og hanskedebatten, og det gjør Hamsun nervøs. Han må rømme til Valdres.

 • Erik har fått brev fra Knut Hamsun, som nettopp har utgitt sin bok om Amerikas åndsliv. Erik er ikke særlig begeistret for boken. Han skriver til Amalie: «Fra Hamsun har jeg fået Brev idag fra Nordre Aurdal, hvor hans egentlige Hjem synes at være. Han er glad for Klimatet i Norge men han vil ned igen til Danmark og Kbhvn. Han skriver morsomt om et Selskab hos Sars, der har forfærdet ham. «Man talte simpelthen om Bjørnson» skriver han, «ikke bare i forbigående; man debattered Bjørnson.

 • Knut Hamsun telegraferer til Georg Brandes og takker ham for den velvillige anmeldelsen av hans bok om det moderne Amerikas åndsliv som nettopp har stått på trykk i Verdens Gang. I den har Brandes han slått fast at Hamsun er en aristokratisk, ømtålig natur, men også en ny og fremragende prosaist en skribent.

 • Knut Hamsun skriver til Amalie fra Valdres. Hun har invitert ham til å reise hjem sammen med henne til København, men han takker vennlig nei; han er ikke klar til å dra på en stund ennå. Nervene er frynsete. Han har lest hennes «Bobler» i et tidsskrift, og synes svært godt om den. Han lurer på om det er forsettelsen av denne novellen hun nå sitter og skriver på.

 • Knut Hamsun skriver en serie på 11 artikler for Dagbladet i Kristiania der han hudfletter sin gamle erkefiende Lars Oftedal.

  Artiklene blir senere utgitt samlet.

 • Amalie er dyster til sinns. Hun skriver til sin venn Herman Bang om hvordan hun ikke klarer å la være å tenke på de ekteskapelige problemene til ekteparet Winkel Horns, der konen Anna har innledet et romantisk forhold til Knut Hamsun. Hun har dessuten lest Bjørnstjerne Bjørnsons nye bok, og den liker hun slett ikke.

 • Knut Hamsun, som er 30 år i år, er i København og skriver om August Strindberg, som han er svært opptatt av. Han har ikke truffet den berømte og beryktede svensken; han var en gang invitert i et selskap der Strindberg også var invitert, men så gikk han ikke likevel. Han var for stolt: Store menn vil han ikke trenge seg inn på. Han vil vente til han blir lukket inn hos dem.

 • Knut Hamsun utgir romanen Sult, som undersøker det som skjer i den indre verden til en ung mann i Kristiania som forsøker å bli forfatter og trekkes intenst til en kvinne. Hamsun utgir også artikkelen Fra det ubevidste sjæleliv, som utpeker ham til den ypperste representant for en diktning som stiller seg i opposisjon til 1880-årenes sosiale realisme. I artikkelen formulerer han målet om å kunne gjengi "Fornemmelserenes uberegnelige Uorden" og "sælsomme Nervevirksomheder, Blodets Hvisken og Benpibernes Bøn".