Dato
19 november 1881

Marie Andersen, som om mange år skal komme til å gifte seg med Knut Hamsun, blir født i Elverum. Foreldrene har vært gift i tre år nå, Marie er deres første barn, fødselen skjer i privaten over butikken de driver i Leiret, en fetevarehandel.

Moren hennes, Gjertrud Romundstad, en lærerutdannet bondedatter fra Nordmøre. Hun er 23 år gammel og har et nærmest gammeltestamentlig livssyn, hun forakter den glade kristendommen. Hun skal etter hvert komme til å føde ni barn til, åtte av dem skal komme til å vokse opp.

Gjertruds livsmotto er at «Gud ser vi klarest gjennom tårer».

Faren, Carl Andersen, kommer også fra gård, men har vært oppatt av handel helt siden konfirmasjonsalderen. De store skogene på disse kanter av landet gir velstand for mange, familien fører et stort hus og har anseelse. Men om noen år kommer det til å komme et stort og uventet fall i prisen på tømmer, og Maries far er av dem som kommer til å bli revet med i fallet rundt 1890, når den ene storkaksen etter den andre går overende.

Resultatet skal komme til å bli tvangsauksjon, og familien skal bli nødt til å flytte fra det store, standsmessige huset. Carl Andersen, skal komme til å kjøpe en forfallen gård som familien driver opp.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gjernes, B. and M. Hamsun (1994). Marie Hamsun : et livsbilde. Oslo, Aschehoug. http://www.nb.no/nbsok/nb/2b95377777e2fb728186fb3b860bfbdf.nbdigital?lang=no#0

og

https://nbl.snl.no/Marie_Hamsun