Dato
17 juli 1888

Knut Hamsun går i land i København etter sitt Amerikaopphold. Han har kommet med dampbåten Thingvalla. Det første han gjør ved ankomsten til den danske hovedstaden er å pantsette vesten sin og ta inn på et værelse i St. Hans Gade, mellom Nørrebro og Østerbro, ikke langt fra der hvor Erik og Amalie Skram . Her fortsetter han å skrive på det som skal bli debutromanen hans, Sult.

Han får i det nystartede tidsskriftet Ny Tid, som Amalie også er bidragsyter til med romanfragmentet Bobler, trykt en artikkel om sin gode venn Kristoffer Janson, som han har vært assistent for, og som også er en venn av Amalie fra Bergen.

Hamsun føler seg mer selvsikker nå. Han vil bli dikter. I mange år har han kjempet for sitt litterære gjennombrudd. Han har skrevet mange sjangre, men har aldri lykkes helt. I Sult tar han bevisst utgangspunkt i sine egne opplevelser og erfaringer.

Han mener at norsk litteratur trenger fornyelse, og at det som trengs er en mer psykologisk dybdeborende måte å forholde seg til romanen på. Han tar skarpt avstand fra det han kaller fot i hose-litteraturen.

Forfatterens oppgave er å analysere sjelelivets mest subtle vev. Man står nå foran litteraturens gjenpptandelse, mener han. Og der vil han være i front

.Med tanke på sjanger tar han også sikte på å være nyskapende ved å skrive et kunstverk som befinner seg i skjæringspunktet mellom selvbiografi og fiksjon. Med et enkelt grep kunne han ha gitt hovedpersonen i Sult sitt eget navn, men det gjør han ikke. Men han protesterer også på at det skal stå "roman" på tittelbladet av boken. 

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Rottem, Ø. and S. Falck (1996). Hamsuns liv i bilder. [Oslo], Gyldendal. s 65

og

Larsen, L. F. (2012). Etterord til Knut Hamsuns Sult. Oslo: Gyldendal. s. 197-198