Dato
4 august 1859

Knut Hamsun blir født i Vågå som den fjerde sønnen til Peder og Tora Pedersen. Peder er 35 år gammel og kommer fra den fattigslige plassen Skultbakken i Vågå. Tora kommer fra høvdingslekten Garmo i Lom, hun er 29.

Da de giftet seg, hadde de to allerede en sønn på halvannet år. Etter Knut skal det komme enda tre barn: to jenter og en gutt.

Familien holder til på gården Garmotrææet i Gudbrandsdalen. De eier ikke gården, det er Toras bror Ole som har odelsretten, og det er han de har oppkalt sin andre sønn etter. Men det har godt håp om å ta den over: Peder har oppholdt seg utenbygds i mer enn fem år, han har blant annet vært i Bergen og i Ålesund. Men mot slutten av 1840-tallet kom han tilbake, og da var han blitt skredder. '

Ole er flink med hendene, en lun type, og rappkjeftet. Folk mener han hadde forbannet seg på at han skulle gifte seg til jord der i dalen.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kolloen, I. S. (2003). Hamsun : [1] : Svermeren. Oslo, Gyldendal. s. 16

og

https://no.wikipedia.org/wiki/Hamsunstugu

og

https://nbl.snl.no/Knut_Hamsun