Galleri

 • Henrik Wergeland legger ut på en fottur over Toten, Biri og Gausdal, gjennom Gudbrandsdalen, Vågå og Lom over Sognefjell til Sogn. Han går deretter til Leikanger og Brekke, hvor han treffer mange av Wergeland-familiens slektninger, og drar videre sjøveien til Bergen. Der møter han menn som rektor Hans Holmboe og den legendariske bergneske lærer Lyder Sagen. Sannsynligvis reiser han videre til Voss og Ulvik, og derfra ut Hardangerfjorden. I Suldal besøkter han søsteren Augusta og hennes mann, presten Edvard Vedøe.

 • Knut Hamsuns foreldre, Tora Olsdatter Garmotrædet og Per Pedersen, gifter seg. Hun er 22 år gammel, han er 28. Paret har allerede en sønn, Petter, på halvannet år.

 • Tora Olsdatter Garmotræet er en ung jente på 20 år i Gudbrandsdalen som forelsker seg i Peder Pedersen, og blir gravid med ham denne våren. Peder er skredder, Tora har en betydelig slektstavle, i motsetning til ham, som kommer fra et fattigslig gård i Lom. Det er først den yngste broren hennes, Hans, Peder blir kjent med. Hans holder seg mest for seg selv, er kjent for å være gudelig, og leser alt han kommer over. Den eldste broren, odelsgutten Ole, har forsøkt å drive bruket Garmotræet alene, men han er et dårlig gårdbrukeremne.

 • Knut Hamsun blir født i Vågå som den fjerde sønnen til Peder og Tora Pedersen. Peder er 35 år gammel og kommer fra den fattigslige plassen Skultbakken i Vågå. Tora kommer fra høvdingslekten Garmo i Lom, hun er 29.

  Da de giftet seg, hadde de to allerede en sønn på halvannet år. Etter Knut skal det komme enda tre barn: to jenter og en gutt.

 • Knut Hamsun blir døpt som Knud Pedersøn Garmotræet i Vågå. Faren hans, Peder, har vært temmelig sikker på at han snart kan overta gården Garmotræet, som hans kone Toras slektsgård. Men denne høsten dukker Toras eldste bror Ole, som har odel til gården, opp igjen. Han har bodd i flere år på Senja, hvor han er blitt far til flere uekte barn, etter først å ha gjort en kvinne i Lom gravid. Han har rømt fra den gravide på Senja til Hamarøy, der den andre broren, Hans, har slått seg ned. Der har en tredje kvinne født hans barn.

 • Aasmund Olavsson Vinje legger denne sommeren ut på en lang reise til fots fra Kristiania til Trondheim for å være med på kroningen av den nye kongen, Karl XV (også kjent som Karl 4.) i Trondheim, som skal finne sted den 5. august.

  Han starter reisen med å ta morgentoget fra Christiania til Eidsvold en gang etter 16. juni. Derfar går han videre til Odal, og er innom Charlottenberg i Sverige før han går nordover Østerdalen til Koppang. Herfar går turen videre Hjerkinn og Kongsvoll, ned Orkladalføret til Orkanger, og så med båt inn til Trondheim.

 • Aasmund Olavsson Vinje utgir boken Ferdaminni frå Sumaren 1860. Det er en samling reiseskildringer fra turen han tok fra Christiania  til Trondheim og tilbake, i forbindelse med kroningen av kong Karl 15. i fjor sommer. Nordover gikk han gjennom Østerdalen, sørover gikk han via Kristiansund og Romsdalen før han dro over Dovre og ned Gudbrandsdalen, og tekstene er små artikler om jordbruk, seterbruk, folkeliv og levesett som han har observert på turen.

 • Knud Pedersen (Knut Hamsun) er en gutt på tre år som sammen med familien sin, en flokk på ti personer, legger ut på den lange reisen fra Lom i Gudbrandsdalen til Hamarøy. De skal forsøke å starte et nytt liv der nord.

  Moren Tora ammer fremdeles lillesøsteren hans, Anne Marie.

  Tora ha et nervøst sinn, og hun føler stort ansvar for foreldrene, sine, særlig for moren Mari, som er 63 år gammel nå, og skrøpelig både i kropp og sinn. Begge de gamle er med på turen.

 • I dag har Henrik Ibsen  den første artikkelen fra sin samlerferd for å samle sagn og folkeviser på trykk i Illustreret Nyhetsblad i Kristiania. Artikkelen er illustrert med en tegning fra Elstad. Landskapet rundt Mjøsa og den nederste delen av Gudbrandsdalen kommer ikke særlig heldig ut i Ibsens beskrivelse. Han skriver: