Dato
17 august 1862

I dag har Henrik Ibsen  den første artikkelen fra sin samlerferd for å samle sagn og folkeviser på trykk i Illustreret Nyhetsblad i Kristiania. Artikkelen er illustrert med en tegning fra Elstad. Landskapet rundt Mjøsa og den nederste delen av Gudbrandsdalen kommer ikke særlig heldig ut i Ibsens beskrivelse. Han skriver:

"Der gives visse strøg i vort land, som nu engang har faaet hævd paa at skulle staae i ry for sine naturskjønheder, for eksempel Mjøsen og den nedre deel af Gudbrandsdalen, og dog er det høist betingelsesviis at disse strøg kan kaldes smukke. Paa en blikstille blank solskinsdag faaer Mjøsen med sine omgivelser vistnok et præg, som man hos os er tilbøielig til at kalde italiensk, men eensformig bliver den ligefuldt; saagodtsom intetsteds støder man paa noget parti, der kunstnerisk lod sig samle; linjerne ere ensformige og udtryksløse, og den brogede blanding af ager, eng og skov giver landskabet et urolig, spettet udseende, som aldrig kan virke behagelig paa farvesandsen.

Nogle mile opigjennem har Gudbrandsdalen omtrent den samme charakteer, skjønt elven her rigtignok bringer lidt mer afvexling ind. Undtagelser gives dog hist og her, saaledes ved Elstad, hvor man fra den høitliggende gaard har en herlig udsigt over Lougen baade opefter og nedefter.

Som stoppested for reisende kan Elstad ikke noksom prises; det ligger kun 5 mile fra Lillehammer, og paa den nye chaussêe reiser man med diligencen baade bekvemt og billig. Fortræffelige folk og god beværtning vil man finde her, ja, selv et godt indrettet styrtebad, en indretning som man forgjæves vil sukke efter den hele lange vei gjennem dalen til Veblungsnæsset, og selv om det findes her, skal jeg lade usagt.”

Personer
Korrekturlest?
Nei