Galleri

  • Kristofer Janson publiserer denne høsten et dikt i Oplandenes Avis, hvor han blant annet skriver dette: "Nei Ibsen! deg taka me inkje paa ordet, du talar for mykje, og talar for stort, du kaldlær og dunkar for ofte i bordet, og kjære - kvat hev du fyr Norden daa gjort?".

  • Knut Hamsun gifter seg med Bergljot Bech. Han traff henne for tre år siden, da han tok inn på Frøken Hammers pensjonat på Ljan ved Kristiania etter et rekonvalesensopphold på Lillehammer. Hamsun var da inne i en tung periode nå; han var plaget av isjas, drakk tett, og tvilte på sitt eget talent. Han lurte på han kanskje han heller skulle bli gårdbruker.

    Forhold til Bergljot har vært komplisert: Hun var gift og hadde en datter, Maria, som er fire år gammel. Skilsmissen fikk hun i november.