Dato
1872

Kristofer Janson publiserer denne høsten et dikt i Oplandenes Avis, hvor han blant annet skriver dette: "Nei Ibsen! deg taka me inkje paa ordet, du talar for mykje, og talar for stort, du kaldlær og dunkar for ofte i bordet, og kjære - kvat hev du fyr Norden daa gjort?".

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Figueiredo, "Masken", s. 227+590, HIS, NBI.