Dato
28 august 1859

Knut Hamsun blir døpt som Knud Pedersøn Garmotræet i Vågå. Faren hans, Peder, har vært temmelig sikker på at han snart kan overta gården Garmotræet, som hans kone Toras slektsgård. Men denne høsten dukker Toras eldste bror Ole, som har odel til gården, opp igjen. Han har bodd i flere år på Senja, hvor han er blitt far til flere uekte barn, etter først å ha gjort en kvinne i Lom gravid. Han har rømt fra den gravide på Senja til Hamarøy, der den andre broren, Hans, har slått seg ned. Der har en tredje kvinne født hans barn. Dette er altså tredje gang han flykter fra mor og barn, og det betyr at han risikerer å havne i fengsel, for slik er loven. Han har dessuten stiftet gjeld, og ikke betalt for løsungene sine. Han har kommet tilbake til slektsgården for å skaffe penger. Han vil kvitte seg med alt, og det haster. Forsorgsvesenet truer med tvangsauksjon. Broren Hans forsøker å slå seg opp som en velaktet mann på Hamarøy. Det er til ham Knud og familien hans kommer til å flytte.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kolloen, I. S. (2003). Hamsun : [1] : Svermeren. Oslo, Gyldendal. s. 18