Dato
21 juli 1883

Den nye unitar-kirken i Brown County, Minnesota blir tatt av en tornado med familien Janson og snekkere og alt inventar. Amalie Skrams venn Krisofer Janson er prest her, og hans kone Drude er Amalies ungdomsvenninne. De er også en vitkig famile for Knut Hamsun.

Ingen kommer alvorlig til skade i tornadoen, men forferdelsen er stor, og kirken er totalt ødelagt. Den må bygges opp igjen.

Ett av barna i familien, Ingeborg, skal komme til å flytte inn hos Amalie og hennes datter Johanne mot slutten av livet hennes.

Siden skal Kristoffer Janson komme til å beskrive hendelsen slik i sine erindringer:

«Der i Brown County hadde jeg da den forfærdelige op­levelse, som aldrig kan glemmes, den rasende storm. Vi var kom met saa langt, at vi skulde bygge kirke, og vi satte den paa toppen av en gammel indianerbegravelse, hvorfra der var et henrivende utsyn over den bølgende prærie med sine blaa linmarker, sine gule hveteakre og svaiende mais­kolber.

Kirken var bygget i et kors, og det var meningen, at jeg og min familie skulde benytte vingerne til vort sommerophold, saa kunde jeg om hverdagene benyttee selve kirkesalen til arbeidsværelse. Vingerne var saavidt istand, at vi kunde flytte ind, i kirken arbeidet tømmermændene. Der var endnu ikke indsat vinduer der, saa vinden hadde godt tak. Saa var det en morgen. Der var dødsstille, men paa himlen hang nogen ulykkespaaende grøn-graa-gule skyer.

Vi gik ud paa den lille svalgang for at speide. Skyerne bevæget sig med rasende fart, skjønt det var dødsstille hos os. De styrte like paa New Ulm. Jeg ytret netop: «Undres paa, om New Ulm atter skal dødsdømmes.» Tre aar tilbake var byen nemlig blæst sønder og sammen i en cyklon. I det samme spalter skyerne sig. Den halve del ruller tilbake imot os, og før vi fik suk for os, suste den mest vanvittige storm, blandet med sne og hagl, omkring huset. Vi bare vandt saavidt at faa smætte ind og laase døren. Der sat vi som i et fængsel, overgit til veirets naade; ti ud nytted det ikke at forsøke.

Tømmermændene kom bleke ind til os. De satte skuldrene mot væggen, da den formelig gav sig i en bue. Barnene klynget sig tause omkring os i aandeløs spæn­ding. Da løftedes huset fra grunden, men sattes haardt ned igjen, som hadde det været en stenpukkermaskine. Endnu engang - kanske det nu var over? Tredje gang -og væk var vi. Jeg samlet mig ikke, før jeg fandt mig liggende mange alen borte med bordstumper og vrakgods av møbler presset omkring mig. Ikke langtfra mig saa jeg min hustru sittende i sin stol med to av barnene i armene. Vi var fløiet gjennem luften sammen med planker og bord helt ned over haugen.

Tre av barnene og halvparten av tømmermændene var sporløst forsvundet. Jeg ropte til min hustru, om hun hadde brukket arme eller ben. Nei, intet lem skadet. «Gudskelov! Jeg er ogsaa uskadt.» Men de andre barn? Vi maatte overlate dem til deres skjæbne, hvad den saa var. Det var umulig at røre os. Prøvet vi at staa opret, vilde vi ubønhørlig blæst bort. Endelig gav stormen sig saavidt, at vi maatte forsøke at grave os ud av ruinerne og krype paa fire hen til en liten ekelund tæt ved kirken. Der var saavidt ly; men de unge ekestammer laa flate og pisket os over ryg og skuldre, saa hadde vi ikke faat ris før, saa fik vi det da.

En av mine sønner stod dødblek og hakket tænder av kulde, skjønt det var midt i juli. Endelig vaaget vi os avsted til den nærmeste farm, hvor der var gamle eketrær, som gav ly.Vi holdt hverandre i hænderne, tøm­mermændene bar smaapikerne, og vi trasket avsted i sølen paa de opbløtte veie. Jeg var endnu i tøfler og barhodet.

Vi maatte klatre over vældige eketrær, som dels var rykket op med rot, dels knækket midt paa stam men. Vi naadde farmen. Gudskelov, den stod, skjønt stormen hadde rusket fælt i trærne paa tunet. Vi fik de vaate klær av, fik byttet tørt og den velsignede rykende kaffe. Saa snart det lot sig gjøre, fik vi folk sendt ut for at speide efter de bortkomne. Efter en kvalfuld ventestund kom de med dem - ingen dræpt - ingen skadet uten skrapet og banket litt. Den flok av tømmermænd, som var blæst til en anden kant end vor, hadde set selve kirken komme rokkende efter sig, til den var plukket i smaastykker. Jernboltene, hvorved den var fæstet i grundmuren, var dreiet om som korketrækkere. Ingen skader! For et under!

Tømmermændene sa, at de hadde maattet holde barnene i nakken og presse deres hoder mot jorden, da de idelig vilde forsøke at reise sig. Min yngste søn hadde dog faat en nervøs rystelse, som der tok tid at forvinde. Naar det siden stormet om natten, kom han stolprende i bare skjorten ind til os og sa, at huset ville blæse bort.»

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Janson, K. (1913). Hvad jeg har oplevet Livserindringer. Kristiania, Gyldendal.

http://www.nb.no/nbsok/nb/d689f7350ec9d0b1cdd3c7c7c0f97805.nbdigital?lang=no#0