Fra dato

Til dato

 • Amalie Müller er tilbke fra Ems, og fryktelig opptatt med besøk i forbindelse med broren Wilhelms død der. Derfor er det nesten umulig for henne å få tid til å treffe Erik Skram, som er i Kristiania og hungrer etter å få treffe henne.

 • Amalie er på vei til Bergen, og skriver om sine reiseplaner. Hun skal reise med dampskip.

 • Amalie Müller er tilbake i Kristiania, og det er Erik Skram også. De to vil gjerne se hverandre, men det er ikke lett å få til; Amalie har mye å ordne med i forbindelse med Wihelms død, svigerfamilien hans fra Risør tar kontakt og har ting de vil diskutere, og tiden er knapp.

  Hun skriver til Erik:

 • Friedrich Nietzsche skriver et hånlig og rått angrep på Lou Salomé. Det er nå åtte måneder siden bruddet mellom dem. Han skriver et langt brev til hennes bror som avsluttes med at han kaller Lou en gold, skitten og illeluktende ape med falske bryster.

 • Gunnar Heiberg ser denne sommere en stor mønstring av nordisk moderne kunst i København. Han skriver to utførlige artikler anonymt i Dagbladet der han gir uttrykk for denne nye billedkunsten, og kunstnernes evne til å ikke bare se, men kjenne i sin sjel hva det er som gjærer i tiden. De søker jorden og jordens, og det er de som virkelig kan gi uttrykk for hvordan det forholder seg mellom menneskene.

  I slutten av måneden kommer han hjem fra København. Han reiser til Modum på sommerferie. Modum Bad er i sin tid blitt anlagt av doktor Thaulow.

 • Amalie Müller får telegram om at broren Vilhelm er død i Ems. Det blir hennes oppgave å reise ned og ordne med det praktiske og finne ut hva som har skjedd.

  For et par dager siden begynte hun på et brev til venninnen Helene Sandberg hvor hun planlegger et besøk til Bergen, men har ambivalente følelser for byen og dens innbyggere. Brevet fortsetter hun når hun har fått beskjeden om Wilhelms død.

  Her er brevet:

  "Kr.ania 2.7.83

  Min kjære Helene!

 • Amalie reiser fra Kristiania til Ems for å hente hjem sin døde bror Vilhelm

 • Ole Oliver (som han kaller seg på amerikansk), Amalies fetter på farssiden, ankommer Amerika og slår seg ned for et år i Michigan

 • Alexander Kielland skriver til Erik Skram fra Stokke ved Stavanger. Han takker varmt for Erks respons på Gift, og forteller om de miserable forholdene i Stavangers økonomiske nedgangstider: Det er en Jammer at se

  Værdierne falde; Børsen ser ud som Betlere, der mødes til Begravelse; naar jeg undtager vore nærmeste, er der ikke en velklædt Person i Byen, og uagtet jeg ingenting eier, er jeg en af de faa Rigmænd, som ingenting skylder.Men værst af alt er det næsten at se den Demoralisation, som Nutidens

 • Frits Thaulow utfordrer Drachmann til duell fordi han har omtalt Ingeborg på en måte som har satt hennes rykte på spill. Han får ikke fred i sinnet før dette er sonet. Erik Skram og Eilif Pettersen skal hjelpe ham.

 • Frits Thaulow skriver dette telegrammet til Erik Skram: «Min Tak. Henter Dig Lørdag Morgen med Kutteren Horten».

 • Frits Thaulow sender et brevkort poststemplet i Holmestrand med denne ordlyden: «Jeg møder i hvert Fald med B.B. på Horten Tirsdag Morgen. Saa kan Du gjøre hvad du vil, fortsætte Rejsen med eller sejle opover med mig.»

 • Den nye unitar-kirken i Brown County, Minnesota blir tatt av en tornado med familien Janson og snekkere og alt inventar. Amalie Skrams venn Krisofer Janson er prest her, og hans kone Drude er Amalies ungdomsvenninne. De er også en vitkig famile for Knut Hamsun.

  Ingen kommer alvorlig til skade i tornadoen, men forferdelsen er stor, og kirken er totalt ødelagt. Den må bygges opp igjen.

  Ett av barna i familien, Ingeborg, skal komme til å flytte inn hos Amalie og hennes datter Johanne mot slutten av livet hennes.

 • Victoria Benedictsson skriver i dagboken sin om hvordan hun ikke kan skrive, ikke finne ro. Hun er så urolig, hun martres like mye av ubendig glede som av engstelig redsel, skriver hun. Det er som om hun gikk og ventet på en ulykke, men det er ikke noe som truer, det er ros, for noen har skrevet en anmeldelse av noe hun har skrevet, under signaturen Ernst Ahlgren.

  Noen har skrevet at her trer en ny forfatter frem, en som det er en glede å presentere for offentligheten.