Dato
1 juli – 30 desember 1882

Amalie Müller står på reisefot til Bergen, og planlegger hvordan hun skal få møtt Erik Skram i hemmelighet før avreise. Planen er at det kan skje hos Olaf Thommesen.

Transkripsjon av brevet

Brev 121.

 

[?/7/83][i]

 

Kommer først afsted imorgenaften. Det er kjedeligt forsåvidtsom morgendampskibet ikke er så godt som det der går iaften, men det er umuligt at komme afsted. Jeg har en plan om at sløife Risøer[ii] – det vil sige, jeg skriver og berammer møde nede ved bryggen, såvidt jeg får talt med dem. Så kommer jeg ligehurtigt til Bergen.

Måske kunde jeg følge med dig på visit til Thomsen imorgen[iii] – det gik vist an, at jeg viste dig hvor han boer – tror du ikke. Så blev vi måske budne der til imorgen aften, og så pakkede jeg i forveien, og sendte tøiet ombord, og så fulgte du mig ombord fra Thomsens, eller du fulgte mig ikke, men så var vi i ethvert fald sammen den stund. Hvis du iaften kan komme hen til mig – så skal jeg passe på og lukke dig ind. Kom i såfald enten præcis 10 eller præcis 11. Er du der ikke til 11 går jeg iseng, og så må du ikke komme. a

 

Din Amalie

 

 

 

 

[i] [?/7/83]: Brevet må ha blitt skrevet i Kristiania like før Amalie reiste til Bergen og Erik fulgte etter.

[ii] plan om at sløife Risøer: Rutebåten til Bergen anløp Risør, omtrent halvveis mellom Oslo og Kristiansand.

[iii] på visit til Thomsen: Olaf Thommessen, redaktør av Verdens Gang siden 1878.

Avsender
Mottaker
Sendt fra sted
Sendt til sted
Kilde

Garton, J. (Ed.) (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1882-1883 (Vol. 1). Oslo: Gyldendal.

https://www.bokselskap.no/boker/elskedeamalie/brev1882