Dato
16 juli 1883

Alexander Kielland skriver til Erik Skram fra Stokke ved Stavanger. Han takker varmt for Erks respons på Gift, og forteller om de miserable forholdene i Stavangers økonomiske nedgangstider: Det er en Jammer at se

Værdierne falde; Børsen ser ud som Betlere, der mødes til Begravelse; naar jeg undtager vore nærmeste, er der ikke en velklædt Person i Byen, og uagtet jeg ingenting eier, er jeg en af de faa Rigmænd, som ingenting skylder.Men værst af alt er det næsten at se den Demoralisation, som Nutidens

Konkursforhold føre med sig; de elendigste, skamløseste Trakasserier -ktioner, hvor Opbyderen selv kjøber af sig selv uden andre Penge end Gjæld, Sagførere, som hjælper og dækker over - og Fallenterne selv! uden Skam, uden Anger - kun betænkte paa at rive til sig Smaastumper

af de Millioner, de have sølet bort for sig og andre! - Det er det værste ogdet har grebet mig dybt og pinligt.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.dokpro.uio.no/litteratur/kielland/