Galleri

  • Alexander Kielland skriver et dypt refsende brev til Holger Drachmann, som har sendt ham sin nye bok. Han er dypt rystet og sjokkert over hvor dypt Drachmann har sunket, og tar på det sterkeste avstand mot alt Drachmann nå står for. Det gjør også Beate, hans kone. han aner ikke hva han skal gjøre med Drachmanns julehilsen. Han avslutter vennskapet.

  • Alexander Kielland skriver til Erik Skram fra Stokke ved Stavanger. Han takker varmt for Erks respons på Gift, og forteller om de miserable forholdene i Stavangers økonomiske nedgangstider: Det er en Jammer at se

    Værdierne falde; Børsen ser ud som Betlere, der mødes til Begravelse; naar jeg undtager vore nærmeste, er der ikke en velklædt Person i Byen, og uagtet jeg ingenting eier, er jeg en af de faa Rigmænd, som ingenting skylder.Men værst af alt er det næsten at se den Demoralisation, som Nutidens