Dato
17 juli 1883

Frits Thaulow utfordrer Drachmann til duell fordi han har omtalt Ingeborg på en måte som har satt hennes rykte på spill. Han får ikke fred i sinnet før dette er sonet. Erik Skram og Eilif Pettersen skal hjelpe ham.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Brev fra Frits Thaulow til Eriik Skram, Erik Skrams brevsamling 4500, 4 og Hvidt, K. (2005). Edvard Brandes. Portæt af en radikal blæksprutte. København, Gyldendal.