Dato
1889

Anna Munch, en 33 år gammel kvinne i Kristiania som i ettertid skal komme til å vær emest kjent for sin ekstreme opptatthet av Knut Hamsun, utgir romanen Kvinder. Et stykke udviklingshistorie. Forfatteren lever en moderne, usikker kunstnertilværelse, og strever med å få endene til å møtes.

Boken undersøker det trange og konvensjonelle i det tradisjonelle samfunnet, og det som skjer når de møter de nye normene og det nye og usikre relasjonene mellom kjønnene.

Handlingen dreier seg om tre søstre i Kristiania som hver på sin måte er på vei ut av sin fars, overlærerens, hus. Moren er død, og så langt har de fått leve nokså fritt. Den ene av søstrene vil være fri og moderne, og ser med forakt på sine søstres konvensjonelle valg og ureflekterte inntreden i ekteskapet. Hun diskuterer kvinnesak med sine søstre og venner, og innleder et kjærlighetsforhold til en maler. Men så blir hun gravid, og hun syns maleren er motbydelig. Hun emigrer til Amerika, og bestemmer seg for å leve alene med barnet sitt

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Iversen, I. (1993). Når driften truer. En norsk kvindeoffentlighed vokser frem. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. 2. s. 422