Dato
13 desember 1889

Knut Hamsun, som er 30 år i år, er i København og skriver om August Strindberg, som han er svært opptatt av. Han har ikke truffet den berømte og beryktede svensken; han var en gang invitert i et selskap der Strindberg også var invitert, men så gikk han ikke likevel. Han var for stolt: Store menn vil han ikke trenge seg inn på. Han vil vente til han blir lukket inn hos dem.

Men nå har han sendt Strindberg er artikkel han har skrevet om ham for et amerikansk tidsskrift. Han er nervøs for hva den lett tirrelige svensken vil synes om den. Han ser ikke bort fra at han kan komme til å bli utskjelt.

Fra Georg Brandes har Hamsun hørt at Strindberg går i stadig frykt for å bli gal. Han er stadig oppe hos Brandes og klager sin nød, visstnok. Men han er også vanvittig produktiv, Brandes har fortalt Hamsun at Strindberg har 22 teaterstykker klare i skrivebordskuffen.

Hamsun har lest Strindbergs Frøken Julie, og det stykket syns han er hundre ganger bedre enn Ibsens Fruen fra havet.
I går holdt han sitt andre foredrag om Amerika i Studentersamfunnet her i København. Georg Brandes var til stede. Det gjorde Hamsun temmelig nervøs der han sto oppe på talerstolen. Og ved kafébordet sammen med vennene etterpå spilte han høyt, med store fakter og store ord.

Disse selvsikre faktene hans irriterer ofte i det købenavnske kulturelle borgerskapet. Det blir påpekt at han har store huller i sine kunnskaper, han er slett ingen akademiker, og lesningen hans er i grunnen temmelig tilfeldig og overflatisk.

En av dem som merker seg denne mangelen på akademisk dannelse er Georg Brandes. Men når applausen etter foredraget la seg i går, tok Brandes likevel ordet og fremførte en takketale.


I dag skriver Hamsun et brev til en venn i Amerika, og her beskriver han Brandes tale som «den varmeste anerkendelse jeg vil bede om i mit liv. Havde jeg gjort mig fortjent til halvparten af hans ros, så er jeg en stor mand.» Og han skriver også til Brandes og takker ham: «Kan jeg engang i tiden gøre mig lidt fortjent til Deres velvilje, til et anerkendende nik, så skal jeg aldrig grue for, at jeg behøver mangen vanskelig dag for at opnå det.»
Hamsun fortsetter arbeidet på sin bok om Amerika. Den baserer han på foredragene han holder for tiden. Han håper den vil bringe han noen lettjente penger. Pengemangelen hans er prekær. Han vil også gjerne at leserne vil få øynene opp for ham.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kolloen, I. S. (2003). Hamsun : [1] : Svermeren (Vol. [1]). Oslo: Gyldendal. s. 128-129.