Portrettbilde
Andre navn
Johan August Strindberg
Kjønn
Mann
Fødselsdato
22 januar 1849
Fødselssted
Dødsdato
14 mai 1912
Dødssted

Galleri

 • August Strindberg blir født som tredje sønn og den første innenfor ekteskapet mellom dampbåtskommisjonær Carl August Strindberg och Ulrika Eleonora (Nora) Norling, datter av en skreddermester

 • August Strindberg sykelige mor Eleonora får en lungeblødning og blir sengeliggende. Emilie Pettersson flytter inn for å ta vare på barna, og henne får Augusts far et godt øye til. De to skal komme til å gifte seg året etter Eleonora er død.

  Augusts bror Oscar reiser til Paris for å studere.

 • August Strindbergs mor Leonora dør av lungeblødning i Stockholm, 39 år gammel. Hun er pietistisk religiøs og formaner sine barn før hun dør om at de må unngå syndens vei og fortapelsen. August er tretten. De er seks søsken.

 • August Strindberg tar studenteksamen og skriver seg inn ved Uppsala universitet, der han begynner å studere samme høst. Han er 18 år gammel.

 • August Strindberg avbryter sin studier og begynner å undervise på en kommunal skole i Stockholm, og gi privattimer. Om høsten dette året reiser han imidlertid tilbake til Uppsala.

 • August Strindberg, som er 20 år, får en kjemiprøve underkjent. Dette fører til at han avbryter sin studier i Stockholm og søker arbeid på Dramatiska Teatern i Stockholm.

 • August Strindberg tar i løpet av de kommende to årene opp igjen studiene i fransk, engelsk, tysk, italiensk, statsvitenskap og estetikk. Han skriver sin første teaterstykker.

 • August Strindberg er en ung mann på 21 år som denne høsten leser Kierkegaard med stor intensitet. Lesningen fører til opprivende samvittighetskonflikter, en konflikt mellom kall og plikt. Han føler at han må rykke opp sitt gamle jeg med røttene. Hans stykke I Rom oppføres på Dramatiska teatern, men selv om hans største ønske nå er oppfylt, reagere han med vemmelse og selvbebreidelser. Et kvart århundre senere skal han komme til å reagere på samme måte når stykket Fadren har premiere i Paris. Han reagerer på anmerkningene i mottakelsen som om han skulle være en forbryter.

 • August Strindberg er en ung mann på 21 som gjennomgår en hysterisk krise med selvmordstanker. Han skriver til sin bror Johan Oscar.

 • August Strindberg skriver sin kandidatuppsats i Uppsala. Her skriver han om Kierkegaards Enten-Eller, og argumentene mot en estetisk livsholdning. Det alvoret som Kierkegaard krever, ryster ham til margen.

 • August Strindberg vender tilbake til Stockholm fra Uppsala på våren dette året, og arbeider som journalist. Om høsten dette året mislykkes han i sitt forsøk på å få arbeid ved tetaret. Han skriver stykket Mäster Olof.

 • August Strindberg er en ung mann på 24 som igjen strever med sin lesning av Kierkegaard. Nå er han kommet under innflytelse av Georg Brandes, og mener at Kierkegaard er den gamle mannen som ikke forstår det nye, men frykter det. Hans lære er kristendommens nødrop før den synker.

 • August Strindberg er en ung mann på 24 som befinner seg i en dyp depresjon. Han strever fortsatt med sin lesning av Kierkegaard, og er kommet til at han likevel blir nødt til å ta denne filosofen på alvor. Han mener Kierkegaard er grusom, at han blir revet med i en dødsdans. Nettopp en mann for ham, med andre ord.

 • August Strindberg arbeider denne høsten som telegraflærling i Sandhamn. Senere får han arbeid i avisen Dagens Nyheter i Stockholm.

 • August Strindberg får vite at et lån han har tatt opp sammen med en venn forfaller i sin helhet, fordi vennen er blakk og ikke har kunnet betale sin del. Samtidig kommer regningen fra trykkeriet for trykkingen av et tidsskrift om sjøforsikring som han er redaktør for.

  Strindberg blir syk med gastrisk feber. Så reiser han alene i en båt til Kymmendö, som han når i bekmørket med båten halvfull av vann etter en hard seilas. Han ser lyset fra husene og får plutselig lyst til å leve igjen.

 • August Strindberg blir ansatt som amanuensis ved Kungliga Biblioteket i Stockholm.

 • Siri von Essen treffer August Strindberg på Drottninggatan i Stockholm. Hun er 25 år gammel og gift med en baron. August er 26. Det er en felles venninne som introduserer dem.

 • August Strindberg besøker Paris for første gang, i rollen som kunstkritiker, blant annet i Dagens Nyheter. På 1880-tallet skal han bli en selvskreven sentrumsskikkelse blant de svenske kunstnerne i Paris og i Grez-sur-Loing.

 • August Strindberg skriver glødende kjærlighetsbrev til Siri von Essen, hvis ektemann har bedratt henne med hennes unge kusine.

 • Siri von Essen skriver opprømt kjærlighetsbrev til Augsut Strindberg om hvordan hun nå skal bli skilt fra sin første mann og alt skal bli bra -- alle fire kan leve som gode venner.

 • Siri von Essens første ektemann sender inn skillsmisseerklæring der hun settes som syndebukken, Han får deler av hennes formue, og ansvaret for deres datter Sigrid.

 • August Strindberg forsøker å få tak i Carl Fredrik Hill i Paris, men Hill vil ikke ha besøk. Han har satt ut rykte om at han er i Italia.

  Hill skulle riktignok gjerne ha truffet Strindberg, og innser at det er han selv som er skyld i at et møte ikke kan finne sted.

 • Siri von Essen tar timer i skuespill i Stockholm. Å være skuespiller er det eneste hun vil.

 • Carl Fredrik Hill får et nytt maleri refusert på Salongen i Paris, samtidig som det viser seg at en ukjent person har innlevert et av hans malerier til Akademins utstilling i Stockholm. August Strindberg anmelder det negativt som en dårlig utgave av Corot, mens andre aviser er mer positive.

  Hill begynner å se spioner overalt nå. Samtidig er han stolt av seg selv, spesielt sine vakre hender, som han mener alle mennesker beundrer.

  Han kjøper nye klær og møbler, under den forestillingen at for å bli rik, må man se rik ut.

 • Siri von Essen oppdager at hun er gravid med August Strindberg. De venter imidlertid med å gifte seg til hun er i niende måned.

 • August Strindberg ankommer Le havre med båt fra Kristiania. Han trenger å spe på lønnen på Kungliga biblioteket i Stockholm og reiser som kulturkorrespondent på vei til Paris på oppdrag for Dagens Nyheter.

  Hans elskede Siris skillsmisse fra Carl Gustaf Wrangel er nå i orden.

  Hit til dette landskapet kommer nesten alle de nordiske kunstnerne som besøker kanalysten.

 • August Strindberg gifter seg med Siri von Essen, som han er blitt kjent med to år tidligere, da hun var gift med løytnant Carl Gustaf Wrangel.

  Brudgommen er 28, bruden er 22. Hun har en datter fra sitt første ekteskap.

 • August Strindberg skriver romanen Röda rummet.

 • Siri von Essens og August Strindbergs første datter Kerstin blir født. Barnet blir overlatt til en barepleier rett etter fødselen, og dør dagen etter. Siri skal aldri komme til å nevne barnet i gjen, men August skal ofte komme tilbake til temaet, for eksempel i Röda rummet, som han skal komme til å skrive om to år.

 • Siri von Essen spiller i Ibsens Samfunnets støtter på Dramaten i Stockholm. Åtte dager etter forestillingen føder hun sin andre datter.

 • August Strindberg går personlig konkurs.

 • August Strindbergs første suksess, den samfunnskritiske romanen Röda rummet, publiseres.

 • Ola Hansson, som skal komme til å bli en betydelig svensk poet, prosaforfatter og litteraturkritiker, er gymnasiast. I år begynner han å skrive under pseudonym i lokalavisen. Han skal komme til å debutere som forfatter om fire år.

  Etter hvert kommer han til å bli kjent for sine radikale ideer om kjærligheten og kjønnene, sin tilslutning til Nietzsches radikale ideer, og for sin støtte til August Strindberg. Han kommer til å slå seg sammen med forfatteren Laura Marholm. De kommer til å bli et berømt par i skandinavisk åndsdebatt.

 • August Strindberg og Siri von Essens datter Karin blir født i Stockholm. Hun er deres tredje barn.

  Kerstin er to år gammel nå. Det første barnet deres satte de bort til en «änglamakare» ved fødselen. Det døde. Siri og August kommer til å få to barn til i løpet av de kommende fire årene; Greta og Hans.

  August er 31 år gammel nå. Siri er 30.

  Karin kommer til å bli 93 år gammel, og leve frem til 1973.

 • Siri  og August Strindberg tilbringer en lykkelig sommer på Kymmendö utenfor Stockholm sammen med de to små døtrene. August får bygget en skrivestue, og Siri seiler.

  De inviterer ofte gjester på besøk.

 • Edvard Brandes har Edvard Brandes har forlatt sin forlovede Maria Heiberg i Paris. Han er lei av henne. Det takler hun dårlig; hun sender ham fortvilte brev.

 • Alexander Kielland skriver til August Strindberg og forteller om hvor sterkt inntrykk det har gjort på ham å lese Strindbergs roman Röda rummet. Den er full av frisk smerte, den boken, det er ingen ord av forsoning, ingen falske fikenblad i den, og det liker han, skriver han. Men bak det hele, forsiktig, banker likevel en verdensmedlidenhet. Det merker han godt, og det er den som trekker ham til Strindberg.

 • Alexander Kielland skriver til August Strindberg og takker for brevet og portettfotografiet han nettopp har fått. Det gleder ham å se at Strindberg, som han har brevvekslet med en tid, er så ung. Så kan de begge leve riktig lenge, skriver han, slik at fiendene deres får gulsott av ergrelse. Han legger ved sitt eget portrett i brevet. Han skriver at han blir forskrekket når han ser hvor korpulent han er blitt; han lever nemlig fremdeles i den innbilning at han er en slank yndling. Og han ber Strindberg fortelle mer om seg selv.

 • Siri og August Strindberg starter en klubb for kunstnere og forfattere. Formålet er å hygge seg.

  De skriver teaterstykker, oppfører marionettforestiilinger. Siri syr klær til marionettene.

 • Også August Strindberg kom til Skrams, inntil fruens åpenmunnethet reiste dystre mistanker i hans sjel. En kveld ble det talt om spøkelset. Energisk rystet Strindberg på hodet:

  - Jeg er mann for både psykologisk og fysiologisk å bevise at spøkelser ikke finnes.

  - Er De nå så viss på det?
  sa husets frue vennlig.

  - Nå skal De bare høre.
  Strindberg dro på munnen. Og så fortalte fru Skram.

 • Siri von Essen oppdager at hun er gravid igjen, og får samtidig beskjed om at hun er oppsagt på Dramaten (i likhet med flere andre skuespillere).

  Hun bestemmer seg for å hjelpe sin mann August med oversettelsen av to norske stykker, og overtar hans spalte i det danske Morgenbladet. Der får hun til sammen trykt tre artikler før redaksjonen finner at hennes synspunkter er for radikale.

 • Siri von Essen og August Strindbergs datter Greta blir født på Kymmendö. Med på dåpsfesten er blant annet Carls Larsson.

  Om to måneder skal Siri stå på scenen med hovedrollen som Margareta i Strindbergs nye stykke Gillets hemmelighet.

 • Siri von Essen har endelig fått jobb igjen som skuespiller. Hun spiller på Nya Teatern i Helsingfors, der hun blir rost for sin skuespillerprestasjon. Hun er borte fra familien i fire uker, mens August og barna er på Kymmendö. August savner henne, og sender et telegram om at han er alvorlig syk. Hun styrter hjem. Men syk er August riktignok ikke. Han vil bare ha henne hjem.

 • I København grunnlegges Studentersamfundet i et møte i huset på hjørnet av Højbro Plads og Gammel Strand. De velger et navn som tilsvarer navnet på studentforeningen i Kristiania, og på samme måte som den norske foreningen knytter de seg til den mest frisinnede delen av Venstre. Kvinnelige studenter blir også invitert inn som medlemmer. De skaffer seg noen lurvete lokaler i Badstuestræde, og her bygges det etter hvert opp et sterkt faglig fellesskap og kampvilje mot Højres stadig strammere politikk. Erik Skram er en ivrig deltaker, men Edvard Brandes holder seg unna.

 • August Strindberg skriver to teaterstykker direkte for sin kone Siri von Essen: Herr Bengts hustru og Lycko-Pers resa, etter å ha fått henne til å reise hjem fra Helsingfors.

 • August Strindberg utgir Det nya riket, en samling samfunnskritiske tablåer fra 1880-tallets Sverige. Her gjør han opp med hykleriet og vennskapskorrupsjonen i de ledende samfunnssjiktene. Han sparker generelt i mange retninger samtidig, og sparer ikke på kruttet.

  Boken vekker enorm oppmerksomhet. Strindberg møter sterk kritikk og mange personangrep i de svenske avisene.

 • Siri von Essen står på scenen med hovedrollen i August Strindbergs stykke Herr Bengts hustru. Hun får god kritkkk -- men han får dårlig.

  Siri fester med skuespillerne etter forestillingene, og det plager August; han føler at han er i ferd med å miste henne. Han skriver samfunnskritiske bøker som får dårlig kritikk, og insisterer på at familien skal flytte utenlands.

 • August Strindbergs far dør i Stockholm, 71 år gammel. August er 34.

 • I København åpner Dagmartheatret. Det er et privat teater, en kombinasjon av restaurant, hotell og teater som ligger på hjørnet av Jernbanegade og Halmtorvet, det som siden skal bli Rådhusplassen -- det er her grensen mellom by og land går for tiden.

  Teatret er oppkalt etter keiserinne Dagmar, som ble gift i Russland for et par år siden. Foreløpig har Det kongelige Theater enerett på oppførelsen av all vesentlig dramatikk, så Dagmarteatrets repertoar kommer til å begynne med først og fremst til bestå av operetter, farser, syngespill og folkekomedier.

 • Siri von Essen oppdager at hun er gravid igjen, for femte gang. Hun går derfor med på å tilbringe en kort tid utenlands med sin mann August Strindberg. Han har fått en farsarv på 2000 kroner.

  Men Siri vet ikke at de skal komme til å bli borte i seks år, og at reisen betyr slutten på hennes karriere som skuespiller.

 • August Strindberg har på oppdrag fra forlaget Bonnier skrevet sin første diktsamling i løpet av sommeren, Dikter. Her fortsetter han sitt korstog mot etablissementet, nå i rimform. Men når boken kommer ut i oktober, har han stukket av til Frankrike.

  Familien slår seg ned i Grez-Sur-Loing, en liten by sør for Fontainebleauskogen. Her skal Strindberg skrive et essay om maleren Carl Larsson.

 • August Strindberg er i Paris, men det er en tung høst i storbyen; kanimene er gamle og ryker inn, og det er kaldt. Han får ikke til å skrive noe særlig. Han savner det svenske brennevinet, og ertesuppen.

  Han omgås med skandinaver som Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. Han holder dem begge høyt.

 • August Strindberg flytter med Siri og barna fra Paris til Ouchy, en forstad til Lausanne i Sveits.

  Her blir de frem til våren 1885. Han er i finfin form for tiden, selvtilliten stiger, og han planlegger å bli en stor, europeisk forfatter, slik Bjørnson har oppfordret ham til i Paris.

 • August Strindberg er en mann på 35 som strever med Kierkegaards tanker om det etiske, og om pliktfølelsen. Han skriver novellen Samvetskvald. Han slites mellom det gamle og det nye. I novellen gir han det nye overtaket, via Rousseaus og Parkers moraloppfatning.

 • August Strindberg blir satt under tiltale for novellesamlingen Giftas: tolf äktenskapshistorier (Giftas I). Boka består av noveller som handler om forsørgelsesekteskap, seksuelle frustrasjoner og det han fremstiller som de ødeleggende konsekvensene av seksuell avholdenhet.
  Boka vekker forargelse og blir inndratt av politiet, men avgjørelsen kommer så sent at store deler av første opplag allerede  er blitt solgt, og sensasjonen og debatten er et faktum.

 • August Strindberg blir satt under tiltale for novellesamlingen Giftas: tolf äktenskapshistorier (Giftas I). Boka består av noveller som handler om forsørgelsesekteskap, seksuelle frustrasjoner og det han fremstiller som de ødeleggende konsekvensene av seksuell avholdenhet.

  Boka vekker forargelse og blir inndratt av myndighetene, men avgjørelsen kommer så sent at store deler av første opplag allerede er blitt solgt, og sensasjonen og debatten er et faktum.

 • August Strindberg skriver et visittkort til Bjørnstjerne Bjørnson som truer ham dersom han ikke holder seg tyst og stille. Han tror det er Bjørnson som står bak en redaksjonell artikkel om ham i en svensk avis. Karoline blir svært engstelig for hva som kan skje.Strindbegr er ne tikkende bombe.

 • August Strindberg forlater Paris for å slippe unna de heteste sommermånedene. Han installerer seg hos sin venn, legen Eliasson, som stiller sitt kjøkken til rådgihet for hans kjemiske ekserimenter. Strindbergs økonomi er nå bedre enn på lenge. Han har fått støtte av en rik mesen, August Røhss.

 • I København åpnes Skandinavisk Panoptikon. Det ligger rett i nærheten av Tivloi, og er et utstillingslokale med voksfigurer av kjente kulturpersonligheter. Her kan man blant annet se en scene gjeskapt fra kafeen Bernina.Voksdukken som fremstiller August Strindberg skremmer både hunder, barn og gamle damer. Strindberg sitter anspent og alene ved et hjørnebord bakerst i lokalet med bena i kors mens han stirrer på noe som ingen andre kan se, kanskje en kvinne, omtrent som om han skulle ha fått øye på en rotte. Det er slik han blir oppfattet i offentligheten for tiden.

 • I København stiftes den første politiske kvinneforeningen

 • I København bestemmer kulturministeren av man ikke lenger får lov til å snakke tysk på scenen på Det kongelige Teater.

 • Edvard Brandes forsøker å hjelpe August Strindberg, som han beundrer til tross for hans tirrelige sinn. Brandes har tidligere, i 1882, slått hånden av Strindberg på grunn av hans antisemittisme, men nå trenger han ham som medarbeider i sin radikale avis Politiken. Og Strindberg er rask til å erklære at jøder er storartede mennesker, det er bare svenske jøder han ikke liker. Han har i mellomtiden begynt å skrive for Otto Borschenius i Morgenbladet, hvor Erik Skram var redaksjonssekretær inntil for noe år siden.

 • Edvard Brandes forsøker å hjelpe August Strindberg, som han beundrer til tross for hans tirrelige sinn. Brandes har tidligere, i 1882, slått hånden av Strindberg på grunn av hans antisemittisme, men nå trenger han ham som medarbeider i sin radikale avis Politiken. Og Strindberg er rask til å erklære at jøder er storartede mennesker, det er bare svenske jøder han ikke liker. Han har i mellomtiden begynt å skrive for Otto Borschenius i Morgenbladet, hvor Erik Skram var redaksjonssekretær inntil for noe år siden.

 • August Strindbergs Fadren utkommer.

  Stykket handler om den intense kampen mellom en kvinne og en mann om hvordan deres datter skal leve. Faren vil at datteren skal flytte hjemmefra og utdanne seg til lærerinne, mens moren vil at hun skal bli hjemme og utvikle sine kunstneriske talenter. Faren syns det er han som skal bestemme, siden det er han som forsørger både moren og barnet. For å få makt over ham, sår moren tvil om det er han som er faren til datteren. Mistanken får feste i ham, og hun strammer til skruen mer og mer.

 • August Strindberg spiser middag hos Mette Gauguin i København. Her er det sannsynlig at han får se noen av Gauguins bilder, og også andre modernistiske malerier som inngår i Mette Gauguins kresne samling. Det kan også hende at han har sett noen av disse bildene hos Edvard Brandes, Mettes svoger, som han har kontakt med på denne tiden, og som hjelper Mette økonomisk ved å kjøpe flere av bildene fra samlingen.

 • Nils Collett Vogt er en ung mann på 23 år fra Kristiania som med venners hjelp har fått utgitt en diktsamling i København. Den vekker en del oppmerksomhet for tiden. Han skal siden komme til å skrive en erindringsbok der han tenker tilbake til denne tiden i den danske hovedstaden, og møter han har hatt med blant annet Amalie Skram, som for øyeblikket er svært opptatt av ham. Vogt er en hyppig gjest hos henne og Erik Skram. I deres leilighet på Østerbro kommer også folk som Gunnar Heiberg, Christian Krohg, Gabriel Finne, Macody Lund, Gerhards Gran og August Strindberg.

 • I København fortsetter sedelighetsdebatten ("Handskefejden") med full styrke etter at August Strindberg har trykket noen artikler i avisen om saken. Han går som vanlig hardt ut. Bjørnstjerne Bjørnson er en av deltakerne.

 • August Strindberg skriver teaterstykket Fadren i Izzigathsbühl ved Bodensjøen.

 • August Strindberg bosetter seg i Skodborg i Danmark. Edvard Brandes besøker ham her, og skriver et stort avisintervju med ham som er en blanding av skjærende ironi og ublandet beundring. De følgende dagene slår Strindbergs sinnssyke ut i full blomst. Han føler seg ensom, og forventer at Edvard er hos ham døgnet rundt. Han sender en rekke forivrrende brev.

 • I København arrangerer Frælsens Hær sitt første møte, og sender ut det første nummeret av bladet Krigsråbet.

 • August Strindberg får sin penis målt og vurdert i et bordell i Geneve: den måter 16 x 4 cm.

 • Kitty Kielland får publisert artikkelen «Et par ord i diskussionen» i det norske Nyt Tidsskrift. Opprinnelig har hun sendt den til kvinnebevegelsens eget blad, Nylænde, men der regjerer Gina Krog, og hun vil ikke ta inn Ginas artikkel uten samtidig å imøtegå den, for den er i strid med bladets program.

 • I Kristiania avholdes et rabaldermøte der Gustaf af Geijerstam, August Strindberg og Erik Skrams venn, taler. Arne Garborg er en av arrangørene. En av de få kvinnene som er til stede er Ragna Nilesen. Hun taler sedelighet for døve ører, mens kvinnesakens motstandere høster jubel og klappsalver. Legen Oskar Nissen hevder at kun 10 prosent av kvinnene har noen kjønnsdrift å snakke om, så de kan umulig være meningsberettigede i en sak som denne. Etter møtet tar Ragna Nielsen saken opp i Kvindesagsforeningens styre. Hun mener kvinnene må reagere - foreningen bør arrangere et protestmøte.

 • August Strindberg ankommer København med toget fra Bodensee og møter sin oversetter Axel Lundegaard, som er Victoria Benedictssons gode venn, på Roskilde jernbanestasjon.Her i København vil han oppsøke Knud Pontoppidan, som er overlege overlege ved Kommunehospitalets psykiatriske avdeling, og som skal komme til å bli Amalie Skrams hovedfiende nummer en i forbindelse med innleggelsen hennes om sju år.Strindberg ber Pontoppidan om å gi ham en attest på at han er ved sine fulle fem.

 • August Strindbergs stykke Fadren har premiere i København på Casinotheatret. Han får en voldsom reaksjon når han ser sitt eget stykke oppført. Det er vanskelig for ham å vite om hva som er diktning og hva som er virkelighet, de to glir over i hverandre.Han skriver dette til vennen Axel Lundegård, som er Victoria Benedictssons gode venn og forbundsfelle: "Det förefaller mig som om jag går i sömnen; som om dikt och lif blandats.

 • Henrik Ibsen skriver et brev fra Munchen, der han bor, til bokhandler Østerling i Helsingborg. Han har nettopp begynt å lese August Strindbergs stykke Fadren, og det gjør sterkt inntrykk. Han skriver: "Et nyt værk af en digter som Strindberg læser man jo imidlertid ikke gerne midt under en rejses uro og skiftende stemninger. Jeg har derfor opsat læsningen og studiet af denne digtning. ndtil nu da jeg er kommen tilbage til hjemmet og til stilheden.

 • August Strindberg og hans kone Siri har flyttet ut fra hotellet i København og leid seg inn i et hus i Tårnbæk ved Klampenborg. Det er et sommerhusområde dette, og alle vinduer og verandaer i nabolaget her er dekket med skodder for vinteren. Det fins ikke andre levende vesener her enn kattene som sommerhuseierne har forlatt. Det er svært kaldt i huset de har leid, og Siri blir nødt til å sperre av det ene rommet etter det andre etter hvert som temperaturen synker. I Danmark er det kuldebølge. Snøen går til knes, og isen ligger langt ut i Øresund.

 • August Strindberg leser høyt fra diktsyklus «Sömngångarnätter» på Kasino før man spiller hans stykke Fadren. Amalie Skram er til stede. Det er nesten umulig å høre hva dikteren leser. I anmeldelsen kommer det til å stå: «Man kan ikke tænke sig noget stilfærdigere end Strindbergs Oplæsning.» Men Amalie er svært begeistret for Fadren.

 • August Strindberg har forsøkt å begå selvmord i fylla i København.I dag står det en notis i den høyreorienterte danske avisen Aftenbladet om hendelsen.

 • Victoria Benedictsson er i København og begår sitt første selvmordsforsøk. Hun er innlosjert på Hotel Leopold i Hovedvagtgade, og tar en overdose morfin. Når hun merker at giften begynner å virke, står hun opp og vakler over hotellkorridoren til rommet til sin venn Axel Lundegaard. Hun ber ham å sitte hos henne til hun dør. På ett av de andre hotellrommene bor August Strindberg, som Lundegård utpå natten oppsøker, fordi han ikke orker å sitte og se på at et menneske tar sitt eget liv når han kan forhindre det. Han befinner seg i et dypt moralsk og også juridisk dilemma.

 • August Strindberg er i København og skriver til Edvard Brandes at han har sittet på en benk på Kongens Nytorv, trett, ensom og på gråten, på jakt etter et menneske å snakke med. Men det er søndag, og Edvard er på middag hos sine foreldre. Men så etter en stund passerer heldigvis Georg Brandes, setter seg på benken hos ham og snakker med ham i en time. Georg er også på vei i middagsselskap, han skal nok samme sted, de to brødren er svært trofaste mot sin gamle mor.

 • Laura Marholm (Mohr) og Ola Hansson møtes i Georg Brandes hjem i København. De bli svært opptatt av hverandre, og innleder en intens brevveksling. August Strindberg truer Laura med rettssak på grunn av en artikkel hun har skrevet om ham der han blir betegnet som som «kvinnehatets dikter». Han tar kontakt med Ola Hansson.

 • I bydelen Whitechapel i London, som er en sterkt belastet bydel med blant annet 62 bordeller og 12000 kvinner som jobber som prostituerte, blir det denne høsten, fra august til november, drept fem kvinner. De blir lemlestet og delvis partert på det mest brutale vis, og skal komme til å bli kjent som "the canonical five" i forbindelse med den voldsomme medieomtalen av Jack the Ripper som skal komme. Kvinnene er prostituerte. Frem til 1891 skal antallet drepte og lemlestede kvinner øke til 11. Mordene skal aldri komme til å bli oppklart.

 • August Strindberg skriver beundrerbrev til Friedrich Nietzsche.

 • Siri von Essen opptrer med hovedrollen i sin mann August Strindbergs Frøken Julie i København.

 • Knut Hamsun er i København og skriver om August Strindberg, som han er svært opptatt av. Han har ikke truffet ham; han var invitert i et selskap der Strindberg også var invitert, men så gikk han ikke likevel. Han er nemlig litt stolt, på sin måte. Store menn vil han ikke trenge seg inn på, han vil vente til han blir lukket inn hos dem.

  Men nå har han sendt Strindberg er artikkel har har skrevet om ham for et amerikansk tidsskrift. Han er nervøs for hva den lett tirrelige svensken vil synes om den, og ser ikke bort fra at han kan komme til å bli utskjelt.

 • Erik Skram skriver den omfattende oversiktsartikkelen «Moderne Forfattere» til det danske tidsskriftet Tilskueren. Artikkelen er et innlegg i en debatt som for tiden pågår i det nystartede tidsskriftet Ny Jord, om sammenhengen mellom litteratur og vitenskap, der blant annet Sophus Schandorph, Valdemar Vedel og August Strindberg deltar.

 • Amalie og Erik er på vei for å se August Strindbergs forsøketeater denne vårkvelden. Amalie har nettopp lest Hans Jægers En dag af mit liv, og syns det er vanskelig å ta den karen alvorlig, skriver hun til sin venn Sophus Schandorph. Hun tror ikke et øyeblikk på at Jæger virkelig har tenkt å ta livet av seg, slik han skriver.

 • August Strindbergs Frøken Julie, som er blitt stoppet av teatersensuren og dermed ikke kunne spilles på Dagmarteatret 2. mars, blir vist som en privat forestiling i Studentersamfunnet i København, med Strindbergs eget teaterkompani, Skandinavisk Forsøgsteater, hvor Siri von Essen fungerer som både direktør, instruktør og skuespiller.

 • Knut Hamsun, som er 30 år i år, er i København og skriver om August Strindberg, som han er svært opptatt av. Han har ikke truffet den berømte og beryktede svensken; han var en gang invitert i et selskap der Strindberg også var invitert, men så gikk han ikke likevel. Han var for stolt: Store menn vil han ikke trenge seg inn på. Han vil vente til han blir lukket inn hos dem.

 • August Strindberg ber Laura Marholm og Ola Hansson lese og vurdere manuset til En dåres forsvarstale.

 • Henrik Ibsen takker nei til å bidra til en påtenkt bok om August Strindberg. han syns ikke det passer seg at en dramatiker skriver om en annen.

 • Ola Hansson nyter stor suksess som "tysk" forfatter i Belrin, Laura Marholm nyter stor anerkjennelse som en autoritet i tysk presse. Paret er for tidenn et sentrum for det unge Tyskland. I november ankommer August Strindberg for en måneds katastrofesamvær som markerer slutten på deres kollegiale vennskap. Ola Hansson utgir Kärlekens trångmål.

 • August Strindberg ankommer Berlin. Han har reist fra en stor gjeld, et skandaleomsust ekteskap med Siri von Essen og en anklage om blasfemi. Han har med seg et grønt og hvitstripete fotbad, en liten kasse med klær og en grønn flanellsekk bundet sammen med et tau. I den har han alle sine manuskripter, blant dem tekster som utvikler ideen om at planter har et nervesystem. Teorien om at elementer kan deles. Ideer som han mener tilbakeviser både Newton og Gud.

 • Edvard Munch har tilbrakt kvelden før sin utstillingsåpning i Berlin med å male de siste strøkene på maleriene sine. Nå er det åpning, og klokka ti presis åpnes dørene. Og før klokken er elleve, hører han hviskingen og latteren blant publikum.

  De er støtt: Publikum syns bildene er latterlige, groteske, tegn på et fordervet sinn. Det virker som om de mener at  selve Kunsten er truet. Denne nordmannen Munch, som i Frankfurter Zeitung blir kalt Blunch, omtales som en gal impresjonist som har brutt seg inn blant rekke av de gode borgelige malere og forgiftet kunsten.

 • Edvard Munch resier rundt til ulike tyske utstillingslokaler og monterer sin nå skandaleomsuste malerier på stadig nye måter.

  Slik oppdager han at det oppstår nye effekter når bildene monteres sammen på ulikt vis, og at bildene hører sammen på måter han ikke har sett før. Det er som om en enkelt tone plustelig klinger fra dem alle, som om de ressonerer til den samme grunntonen.

  Munch utvikler et slags hat til gullrammer; levende bilder skal ikke stenges inn i forgylte bur, de skal tvert imot gli over i hverandre, for de er alle deler av det samme, mener han.

 • Stanislaw Przbyszewski publiserer sin første roman, den satanistiske Totenmesse (messe over de døde). Han skal siden komme til å skrive en rekke romaner, dikt og skuespill som er inspirert av Dagny Juel. Han gir Dagny tilnavnet Ducha. "Duch" er det polske ordet for sjel.

 • Christian Krohg, som denne vinteren er i Berlin sammen med Oda, maler i løpet av vinteren et portrett av August Strindberg på sitt atelier. Strindberg sitter modell fra ti til halv ett på formiddagen, og skriver begeistret til sin forlovede Frida Uhl om portrettet, som han tror vil bli grandiost.

 • Edvard Munch har sin første separatutstilling i København hos kunsthandleren Valdemar Kleis. Utstillingen er organisert av Johan Roede.

  Utstillingen laget skandale i Berlin i fjor, men her i København får den enkelte positive anmeldelser.

  Munch får mange kontakter i det danske litterære miljøet i forbindelse med utstillingen. Han holder ellers til i Berlin for tiden, hvor han er del av miljøet rundt kneipen Zum Schwarzen Ferkel. Her møter han Holger Drachmann, August Strindberg, Dagny Juel, Stanislaw Przysbyzewki, Julius Meier-Graefe og andre kunstnere og intellektuelle.

 • Christian Krohg er dette året sammen med Oda i København i januar og februar. I Berlin februar til april, København igjen i juni og juli, Rügen juli til oktober, så igjen København fra oktober.

  Han er medarbeider i Politiken. Han er en god skribent.

  I Berlin maler han i løpet av vinteren på sit atelier et portrett av August Strindberg. Strindberg sitter modell fra ti til halv ett på formiddagen, og skriver begeistret til sin forlovede Frida Uhl om portrettet, som han tror vil bli grandiost.