Image
Kitty Kielland
Dato
september 1887

Kitty Kielland får publisert artikkelen «Et par ord i diskussionen» i det norske Nyt Tidsskrift. Opprinnelig har hun sendt den til kvinnebevegelsens eget blad, Nylænde, men der regjerer Gina Krog, og hun vil ikke ta inn Ginas artikkel uten samtidig å imøtegå den, for den er i strid med bladets program.

Kitty har nemlig grepet fatt i August Strindbergs skriverier som foregår i danske Politiken for tiden, der han avviser at kvinner skal ha rett til yrkesliv av noe slag. Strindberg er som er rød klut for kvinnesakskvinnene, med sine hatske utfall mot kvinner generelt, og særlig de som strever for å bedre kvinners kår.

Men til forskjell for kvinnesakskvinnene i Kristiania kjenner Kitty faktisk August Strindberg. Det gjør ham mer av et menneske og mindre av en demon i hennes øyne. Iallfall kan hun ikke være med på å kun latterliggjøre uttalelsene hans. Hun er dypt uenig med ham, men hun innrømmer også at han ofte har gitt henne nye tanker, eller kanskje snarere klargjort for henne hva som ligger og ulmer i henne og søker å finne sitt uttrykk. Og denne gangen syns hun at Strindberg har pekt på en viss selvhjulpenhet blant kvinnesakskvinnene. Han påstår nemlig at det blir ett ekteskap mindre og en gammel jomfru mer for hver plass som blir tatt fra mannen i arbeidslivet - og derfor bør ikke kvinner ha arbeid utenfor hjemmet. Dette har fått Kitty til å tenke på hvor urimelig og farlig det er at ekteskap og yrke skal utelukke hverandre. Hun er imot at kvinner skal måtte velge mellom et yrke og mann og barn. Det eneste en selvstendig stilling med eget yrke fri kvinnene fra, er ekteskapet som forsørgelsesanstalt, og det er bare bra. Hun minner om at et menneske ifølge Guds orden trenger å gifte seg for å kunne utvikle seg fullt ut. Den som ikke får giftet seg, vil for alltid mangle noe, mener hun. Den enslige gamle kvinnen vil komme til å føle at hun ikke har hørt med i naturen. Det er dette kvinnebevegelsen ikke har forstått. I hvert fall har den ikke villet erkjenne det åpent, og slik har den kommet til å holde deler av virkeligheten skjult for de unge.

Selv lever Kitty Kielland alene. Det har aldri blitt til noe mer mellom henne og Arne Garborg. Han er sammen med Hulda nå, og Kitty syns det er umulig å fortsette vennskapet hun har med ham. I hvert fall kan det aldri bli slik som det var.

Sted
Korrekturlest?
Nei