Dato
november 1879

August Strindbergs første suksess, den samfunnskritiske romanen Röda rummet, publiseres.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Martinus, E. (2010). "Mitt livs goda tid". Mötet med Siri von Essen. Om Strindberg. L. Einhorn. Stockholm, Norsteds: 67-84.