Dato
30 september 1892
Transkripsjon av brevet

Älskade Karin, Greta och Hans, 

Jag visste icke att karantänskrånglet 1 nödgar mig resa redan i eftermid- 

dag för att jag skall slippa förlora ett par dagar. Kan derför icke få se 

Er förrän jag reser, så gerna jag velat det.

 

Jag ber Karin säga Mamma att från Berlin, der jag är i morgon qväll ,

sänder jag alla de pengar Ni skola ha till dato så fort jag kommer fram. 

Jag är nemligen inbjuden till Berlin der man köpt pjeser som skola upp-

föras . Min adress blir : Friedrichshagen , bei Berlin. ( Skrif upp det , Karin ! ) 

Hur länge jag blir borta vet jag ej; men jag kommer ändå alltid hem 

och besöker Er i jul. Skulle Ni behöfva mig och min närvaro förr, så tele- 

grafera bara,

 

Strindberg

Friedrichshagen bei 

Berlin

 

Ordet kostar i 5 öre. 

 

Som jag haft många bekymmer och motgångar hela sista året , har Er 

framtid synts mig mindre ljus , men nu tyckes den gå mot det bättre . 

Lefven väl , kära barn , håll frid med hvarandra och hedra Er som hittills 

i skolan och hemma . 

 

Skrif mig till och tänk alltid att jag arbetar för Er och att mina fram- 

gångar bli Er till gagn . 

 

Er Vän 

August Strindberg . 

 

Jag sände i dag mammas porträtt som present till Er. Bed ursäkta att 

noterna 2 voro så illa farna, men de ha fraktats och kastats så länge hit och 

dit. 

 

De andra taflorna som jag målat, få Ni dela. 

En bokhylla kommer i dag, så att Ni få ha den jag köpte i våras till

Era småsaker

 

Avsender
Kilde

https://litteraturbanken.se/författare/StrindbergA/titlar/StrindbergsBrev9/sida/68/faksimil