Dato
1872

August Strindberg vender tilbake til Stockholm fra Uppsala på våren dette året, og arbeider som journalist. Om høsten dette året mislykkes han i sitt forsøk på å få arbeid ved tetaret. Han skriver stykket Mäster Olof.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Balzamo, E. (2012). Augustt Strindberg Ansikten och öde. Stockholm, Atlantis.s. 383