Også August Strindberg kom til Skrams, inntil fruens åpenmunnethet reiste dystre mistanker i hans sjel. En kveld ble det talt om spøkelset. Energisk rystet Strindberg på hodet:

- Jeg er mann for både psykologisk og fysiologisk å bevise at spøkelser ikke finnes.

- Er De nå så viss på det?
sa husets frue vennlig.

- Nå skal De bare høre.
Strindberg dro på munnen. Og så fortalte fru Skram.

Plutselig reiste Strindberg seg i stolen. Likhvit. Håret til værs og skrek
- Jag ser spoket!


 

 

Forfatter
Dato
12 januar 1881
Kilde

Kilde:
Vogt, N. C. (1968). Fra gutt til mann: et stykke selvbiografi. Oslo: Aschehoug. s. 205

http://www.nb.no/nbsok/nb/6f5ed70e013d3718d994fb53acdc8e11.nbdigital?lang=no#205