Dato
1873

August Strindberg arbeider denne høsten som telegraflærling i Sandhamn. Senere får han arbeid i avisen Dagens Nyheter i Stockholm.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Balzamo, E. (2012). Augustt Strindberg Ansikten och öde. Stockholm, Atlantis.s. 383