Image
August Strindberg på balkongen i Gersau, 1886
Dato
1887

August Strindbergs Fadren utkommer.

Stykket handler om den intense kampen mellom en kvinne og en mann om hvordan deres datter skal leve. Faren vil at datteren skal flytte hjemmefra og utdanne seg til lærerinne, mens moren vil at hun skal bli hjemme og utvikle sine kunstneriske talenter. Faren syns det er han som skal bestemme, siden det er han som forsørger både moren og barnet. For å få makt over ham, sår moren tvil om det er han som er faren til datteren. Mistanken får feste i ham, og hun strammer til skruen mer og mer.

I fortvilelse og desperasjon kaster han til slutt en brennende lampe mot sin kone, og dette er dråpen for får begeret til å flyte over; han blir erklært farlig for både seg selv og andre, og alle rundt ham tar hans kones parti.

Alle kvinnene som før har støttet ham, er nå blitt fiender: Ammen, konen og datteren. Ammen får på ham en tvangstrøye, og kort tid etter konstaterer legen at han er blitt rammet av slag.

Personer
Korrekturlest?
Nei