Dato
1887

Denne våren arrangeres det et møte i Dansk Kvindesamfund der sedelighetsdebatten er tema. Elisabeth Grundtvig, Grundtvigs barnebarn, gjør seg til talskvinne for "Nutidens sædelige Lighedskrav".

Hun legger det frem slik:

Kvinnene kan bli som mennene-- eller mennene kan bli som kvinnene. Det siste innebærer at mennene, slik kvinner alltid har gjort det, skal holde seg borte fra sex frem til ekteskapet. Den første varianten går ut på at kvinnene skal ha samme rett som mennene til å praktisere "fri kjærlighet" -- med eller uten ekteskapets velsignelse.

Selv taler hun varmt for at mennene skal strebe etter å nå opp til samme nivå som "Kulturkvinderne". De skal seg opp til en "højere Natur og holde seg like rene som kvinnene.Foredraget utløser en voldsom debatt.

Georg Brandes skriver tre artikler i sin brors radikale avis Politiken hvor han spidder Elisabeth Grundtvig og den andre "Engle" som er enige med henne.

Sedelighetskrigen raser over hele Norden nå. En bakgrunn for debatten kan sies å være at den moderne vitenskapens opptatthet av mennesket som biologi, og seksualiteten som dyrisk funksjon, truer under nye former å redusere kvinnen til kjønn.

De unge kvinnene som ellers støtter opp under den moderne tanken, blir forvirret og usikre, hevder Gundtvig. Med naturvitenskapelige begrunnelser blir de stilt overfor påstanden om å besitte et seksuelt begjær som de av gode oppdragelsesmessige grunner overhodet ikke har noen personlig dekning for.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vammen, T. (2003). Retrieved from Dansk kvindebiografisk leksikon 

http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/965/

og

Hjordt-Vetlesen, I.-L. (1993). Modernitetens kvindelige tekst. Det moderne gjennembrud i Norden. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. s. 342

og

http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/965/